viernes, 21 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

María Pérez Herrero nova directora gerent de l’Autoritat de Transport Metropolità de València

Llicenciada en Economia per les universitats de València i Nantes, la nova directora gerent és doctora en Economia del Transport per la Université de Lió 2 i té experiència professional i investigadora en l’avaluació de polítiques públiques de sectors com el transport.

Ha realitzat un Màster Especialitzat en Modelització Econòmica i Estadística en la ENSAE (Ecole Nationale de Statisque et Administration Economique, de la ParisTech), especialitzat en “Marchés et Concurrence“, orientat a l’anàlisi de la competència, la regulació de les activitats econòmiques i l’avaluació de polítiques públiques.

Des de juliol de 2010, María Pérez Herrero treballava en el gestor d’infraestructures ferroviàries francès a París, on desenvolupava activitats d’avaluació de polítiques públiques des de la doble perspectiva del regulador i de les institucions reguladores.

En aquest període ha contribuït al desenvolupament d’estratègies tarifàries dels cànons ferroviaris controlats pel regulador ferroviari (ARAFER).

Així mateix, ha elaborat informes d’avaluació socioeconòmica de les inversions, utilitzant mètodes normatius i desenvolupant noves tècniques per a abordar els problemes de mobilitat i els relacionats amb la regularitat i la capacitat ferroviària.

L’Autoritat de Transport Metropolità és un organisme de coordinació institucional impulsat per la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per a l’exercici conjunt de les competències que, en matèria de transport i mobilitat, tenen atribuïdes la Generalitat i els Ajuntaments de l’Àrea de Transport Metropolità de València, integrada per 60 municipis.

Es tracta d’un organisme autònom de la Generalitat adscrit a la conselleria i té l’objectiu fonamental de planificar i gestionar el sistema de forma integrada, desenvolupant un nou model de cooperació entre les administracions de l’àrea de transport metropolità de València.

Últimas noticias

Contenido relacionado