20:03 - lunes, 4 marzo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Marzà visita la primera aula multisensorial valenciana

El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha visitat l’aula multisensorial del CEIP San Luis de Buñol, que constitueix la primera aula d’aquestes característiques ubicada en un centre públic del territori valencià.

L’aula, posada en marxa durant aquest curs escolar, és una aposta innovadora i creativa basada en les pedagogies d’integració de Montessori, Waldof i Ayres, i en la sensibilització sensorial. Es tracta d’un projecte per a previndre i millorar les dificultats en l’educació. A més, s’ha beneficiat d’una ajuda de 4.500 euros dins els projectes d’investigació i innovació educativa en centres docents sostinguts amb fons públics per al curs 2016-2017, convocats per la Direcció General de Política Educativa.

Cal destacar que les aules multisensorials s’utilitzen habitualment en centres d’Educació Especial a fi de proporcionar suport terapèutic positiu a l’alumnat d’aquests centres. No obstant això, encara que tindrà preferència en el seu ús l’alumnat d’Educació Infantil i de Necessitats Educatives Especials, l’aula podrà ser utilitzada per tot l’alumnat del centre.

La idea de disposar d’una aula d’aquestes característiques va sorgir del professorat d’Infantil del centre, format en noves pedagogies. Actualment, tot el professorat està formant-se per a poder treballar en el desenvolupament de la sensibilitat de l’alumnat i en els beneficis que ofereix per als processos d’ensenyament-aprenentatge.

La principal finalitat de les aules multisensorials és que l’alumnat tinga l’oportunitat d’estar exposat a estímuls controlats amb un doble objectiu: adquirir una sèrie d’aprenentatges per mitjà del descobriment i desenvolupar el màxim potencial de les seues habilitats escolars, socials i intel·lectuals.

Entre els principals avantatges, cal destacar la potenciació de les relacions positives entre alumnes o amb els professors, al reduir-se l’estrés i la rigidesa típica dels centres educatius; la millora en la coordinació i la concentració; l’estimulació del pensament lògic; a més, afavoreixen la comunicació no verbal i el benestar emocional i l’equilibri psicològic.

Últimas noticias

Contenido relacionado