jueves, 18 julio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Mavi Mestre, primera rectora en la història de la Universitat de València

Mavi Mestre s’ha convertit en la primera dona rectora en la història de la Universitat de València. En la segona volta de les eleccions, celebrada aquest dimarts (6 de març), Mavi Mestre ha obtingut un 52,98% del vot ponderat, mentre Vicent Martínez ha aconseguit un 47,02%. Mavi Mestre és catedràtica de Psicologia Bàsica.

Els resultats són provisionals. La Junta Electoral proclamarà els resultats definitius el proper dilluns, 12 de març.

Entre el PDI doctors/es amb vinculació permanent, Mavi Mestre ha guanyat amb un 27,58% dels vots ponderats. Vicent J. Martínez ha obtingut un 23,42%. En el col·legi dels no doctors/es o sense vinculació permanent, Martínez ha tret un 5,54%, i Mestre un 4,46%. Entre els membres del personal d’investigació en formació, el resultat ha estat: 0,80% per a Vicent J. Martínez, i 0,53% per a Mavi Mestre.

L’estudiantat ha votat Mavi Mestre en un 13,46% de vot ponderat, i a Vicent J. Martínez en un 11,54%. Finalment, entre el PAS ha guanyat Vicent J. Martínez amb un 5,54%, i Mavi Mestre ha tret un 4,46%.

Un total de 55.254 persones estaven convocades a les urnes. Entre el PDI doctors/es amb vinculació permanent (2.010 persones) ha votat un 84,94% del cens. Dels no doctors/es o sense vinculació permanent (2.750) ha acudit a les urnes un 38,19%. Entre els 437 membres del personal d’investigació en formació ha votat un 37,21%. L’estudiantat de grau i postgrau (47.907) ha registrat una participació del 8,75%. I entre el PAS (2.150), ha votat un 65,25%.

Totes les dades dels resultats (per meses i col·legis) es troben en la web de la Junta Electoral.

Mavi Mestre

Mavi Mestre va nàixer a Oliva i és catedràtica de Psicologia Bàsica en la Universitat de València. Llicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació, en les especialitats de Psicologia i de Ciències de l’Educació, va ser distingida amb el premi nacional als millors becaris i amb el premi extraordinari de llicenciatura. Doctora en Psicologia, va obtenir també el premi extraordinari de doctorat.

És especialista en matèries sobre adolescents en risc i família, que imparteix en titulacions de Grau i Màster de la Universitat de València i en altres universitats espanyoles i estrangeres. La seua activitat docent ha estat reconeguda amb sis quinquennis.

La seua activitat científica se centra en la inclusió social i la qualitat de vida dels joves i adolescents. Com a directora d’un grup d’investigació ha sigut investigadora principal de projectes competitius, entre els quals cal destacar un projecte PROMETEO amb la Universitat de Missouri i el CONICET de Buenos Aires i, actualment, del projecte PROMETEO sobre ‘Competència socioemocional i personal com a prevenció de la conducta desadaptada’. És autora de més de 160 articles en revistes nacionals i internacionals i de 23 llibres i 49 capítols de llibres. Ha dirigit 16 tesis doctorals. És membre de la International Association of Applied Psychology, de la Sociedad Interamericana de Psicologia, de la Junta directiva de la Societat d’Ansietat i Estrès i de la Societat Espanyola d’Història de la Psicologia. La seua recerca ha estat reconeguda amb sis sexennis d’investigació.

Compromesa amb la transformació de la Universitat, va ser secretària de departament, degana de la Facultat de Psicologia, vicerectora d’Estudis i vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat de la Universitat de València.

Sistema de vot ponderat

Els resultats es computen pel sistema de vot ponderat. Així, d’acord amb l’article 101 dels Estatuts de la Universitat de València, l’elecció de rector o rectora es fa per votació directa i per sufragi universal, lliure i secret. El vot és ponderat per sectors de la comunitat universitària, de la manera següent:

  1. a) El vot del professorat doctor amb vinculació permanent té el valor d’un 51% del total de vots a candidatures vàlidament emesos per la comunitat universitària.
  2. b) El vot del professorat no doctor o sense vinculació permanent té el valor d’un 12,67%.
  3. c) El vot dels estudiants i les estudiantes té el valor d’un 25%.
  4. d) El vot del personal d’administració i serveis té el valor d’un 10%.
  5. e) El vot del personal investigador en formació té el valor de l’1,33%.

Últimas noticias

Contenido relacionado