martes, 16 julio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Mavi Mestre i Vicent J. Martínez passen a la segona volta de les eleccions al Rectorat de la Universitat de València

Els resultats són provisionals. La Junta Electoral proclamarà els resultats definitius el proper dimecres 28 de febrer.

Mavi Mestre i Vicent J. Martínez són les persones que es disputaran, en segona volta, el Rectorat de la Universitat de València. En les eleccions celebrades hui dijous (22 de febrer), Mavi Mestre ha obtingut un 43,17% del vot ponderat, mentre Vicent J. Martínez ha aconseguit un 36,76%. En tercera posició ha quedat María Antonia García Benau amb un 20,07%. Les votacions per a la segona volta seran dimarts 6 de març.

Els resultats són provisionals. La Junta Electoral proclamarà els resultats definitius el proper dimecres 28 de febrer.

Entre el PDI doctors/es amb vinculació permanent, Mavi Mestre ha guanyat amb un 22,34% dels vots ponderats. Vicent J. Martínez ha obtingut un 17,64%, i María Antonia García Benau ha aconseguit un 11,01%. En el col·legi dels no doctors/es o sense vinculació permanent, Mavi Mestre ha tret un 5,30%, Vicent J. Martínez un 5,08% i María Antonia García Benau un 2,30%. Entre els membres del personal d’investigació en formació, el resultat ha estat: Vicent J. Martínez (0,72%), Mavi Mestre (0,47%) i María Antonia García Benau (0,14%).

L’estudiantat ha votat a Mavi Mestre en un 11,48% de vot ponderat, a Vicent J. Martínez en un 9,15&, i a María Antonia García Benau en un 4,36%. Finalment, entre el PAS ha guanyat Vicent J. Martínez amb un 4,16%%, seguit de Mavi Mestre amb un 3,58%% i María Antonia García Benau amb un 2,26%%.

Un total de 55.254 persones estaven convocades a les urnes. Entre el PDI doctors/es amb vinculació permanent (2.010 persones) ha votat un 83,48% del cens. Dels no doctors/es o sense vinculació permanent (2.750) ha acudit a les urnes un 38,80%. Entre els 437 membres del personal d’investigació en formació ha votat un 42,11%. L’estudiantat de grau i postgrau (47.907) ha registrat una participació del 8%. I entre el PAS (2.150), ha votat un 66,93%.

Totes les dades dels resultats definitius es troben en la web de la Junta Electoral.

Els resultats es computen pel sistema de vot ponderat. Així, d’acord amb l’article 101 dels Estatuts de la Universitat de València, l’elecció de rector o rectora es fa per votació directa i per sufragi universal, lliure i secret. El vot és ponderat per sectors de la comunitat universitària, de la manera següent:

  1. a) El vot del professorat doctor amb vinculació permanent té el valor d’un 51% del total de vots a candidatures vàlidament emesos per la comunitat universitària.
  2. b) El vot del professorat no doctor o sense vinculació permanent té el valor d’un 12,67%.
  3. c) El vot dels estudiants i les estudiantes té el valor d’un 25%.
  4. d) El vot del personal d’administració i serveis té el valor d’un 10%.
  5. e) El vot del personal investigador en formació té el valor de l’1,33%.

En aplicació d’aquest article, és proclamat rector o rectora, en primera votació, el candidat o la candidata que obtinga la majoria absoluta de vots ponderats a candidatures. En cas de no haver majoria absoluta cal anar a una segona volta.

Últimas noticias

Contenido relacionado