Més de 3.600 menors de 6 anys amb problemes de visió han rebut ajudes per a ulleres en la Comunitat

Un total de 3.631 menors de la Comunitat Valenciana amb problemes de visió han rebut ajudes per a ulleres de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública des que es va posar en marxa esta línia d’ajudes en 2008.

Es tracta de menors de sis anys que necessiten ulleres en el seu dia a dia, i que reben una ajuda de 106,94 euros a l’any per a fer front a esta despesa. Esta cobertura actual és major que la que s’estableix en la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut, i s’emmarca en el pressupost de tota la prestació ortoprotètica externa en la Comunitat Valenciana, que aconsegueix els 21,85 milions d’euros per a l’any 2018.

Les ajudes es poden sol·licitar amb periodicitat anual i fins hui han suposat una despesa acumulada de 428.514 euros per a l’adquisició de lents correctives. La refracció prescrita ha de superar una diòptria d’equivalent esfèric en almenys un ull i la prescripció l’ha de realitzar un facultatiu oftalmòleg del sistema públic.

L’última enquesta de l’informe de salut en l’edat escolar de la Comunitat Valenciana, de l’any 2006, estima la prevalença d’alteracions de la visió entre la població infantil d’acord als grups d’edat i reflecteix que, fins als 6 anys, un 9,9% dels menors tenen alguna alteració de la visió, percentatge que s’incrementa fins al 25,3% entre els menors de 12 anys.

La sol·licitud de les ajudes per a l’adquisició d’ulleres s’ha de realitzar en les direccions territorials de la Conselleria de Sanitat, on es facilita el model de sol·licitud específic, encara que també es pot recórrer als models genèrics, sempre que s’especifique que el que se sol·licita és el reembossament de despeses per adquisició d’ulleres.

Així mateix també es pot sol·licitar a través de qualsevol dels llits establits en la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Podran sol·licitar les ajudes pacients de fins a 6 anys, nascuts amb posterioritat a l’any 2006. La documentació que es necessita aportar és la sol·licitud específica, la prescripció del facultatiu oftalmòleg i la factura de les ulleres.

Publicitat