Mercadona avança a Abril la substitució total de les bosses de plàstic per paper i material reciclat

Els clients podran triar entre tres possibilitats per a realitzar la compra: una bossa de paper, una bossa amb un 50-70% de plàstic reciclat procedent del plàstic de l'embalatge de les botigues de Mercadona, i la cistella de ràfia.

Mercadona, companyia de supermercats i online, culminarà a l’abril de 2019 la substitució definitiva en totes les seues botigues de les bosses de plàstic actuals per altres de paper, ràfia i bosses reutilitzables i reciclables que a més estan fabricades amb 3.000 tones de plàstic procedent dels embalatges recuperats a les seues botigues.

Una alternativa, aquesta última, que implica que clients, empleats i proveïdors hagen col·laborat per a posar en marxa aquesta iniciativa d’Economia Circular on prima l’aprofitament dels recursos, la reducció, la reutilització i el reciclatge per a allargar la vida dels materials i evitar que acaben en l’abocador.

L’objectiu és implantar aquesta mesura, que es va iniciar en 2018 en 66 botigues situades a València, Bizkaia, Barcelona, Cantàbria, Illes Balears, Ceuta i Melilla, a la resta de la cadena de manera progressiva. L’ampliació començarà durant el mes de febrer a Catalunya, Madrid i Navarra, i s’anirà ampliant fins a arribar a les més de 1.600 botigues a mitjan pròxim mes d’abril. En concret, a la Comunitat Valenciana la substitució es realitzarà durant el mes de març.

Amb aquesta mesura “El Cap”, com la companyia denomina internament als seus clients, podrà triar per a realitzar la seua compra diària entre la tradicional cistella de ràfia de 50 cèntims, una bossa de paper de 10 cèntims, i una bossa reutilitzable i reciclable amb un contingut de plàstic reciclat entre el 50% i el 70%, també de 10 cèntims.

A més, la companyia ha instal·lat un nou moble per a les bosses de plàstic que utilitzen els “caps” en les seccions de frescos, dotat d’un nou sistema dispensador que redueix el balafiament d’aquestes. El mecanisme de reposició és més fàcil i intuïtiu que el precedent, facilitant aquesta tasca al treballador de la secció. Així mateix, està previst que aquestes bosses siguen substituïdes per altres de material compostable abans de 2021. Mentrestant, amb el compromís de reduir el consum de plàstic, s’ha suprimit la zona de precorte per a disminuir la quantitat de plàstic que quedava en el suport, i que era rebutjada.

D’aquesta manera Mercadona reforça la seua aposta per la sostenibilitat, compromís que li va portar en 2011 a ser la primera empresa del seu sector a introduir iniciatives per a reduir la utilització de les bosses de plàstics d’un sol ús, i un any abans, en 2010, a convertir-se en pionera en el reciclatge de plàstic amb projectes com l’abordat conjuntament amb el proveïdor totaler SPBerner per a incorporar una nova línia de parament (poals, llibrells, pals de granera i pals de fregar), fabricada amb el plàstic recuperat dels hivernacles.

Una política d’acció social sostenible integrada en l’estratègia de RSE de Mercadona

Un dels compromisos que Mercadona manté amb la societat és retornar part de quant rep d’ella. Amb aquest objectiu es desenvolupa el Pla de Responsabilitat Social de la companyia, que atén el component social i ètic a través de diferents línies d’actuació sostenibles que reforcen la seua aposta pel creixement compartit. Com a part d’aquesta política Mercadona treballa en el Projecte de Distribució Urbana Sostenible i la millora de la qualitat de l’aire a les nostres ciutats mitjançant camions i furgonetes propulsats per tecnologies més netes i eficients, així com en la construcció de cobertes enjardinades i jardins verticals a les seues botigues.

Una altra línia estratègica del Pla de Responsabilitat Social de Mercadona és la sostenibilitat mediambiental. Per a això, Mercadona compta amb un Sistema de Gestió Ambiental propi, enfocat a l’optimització logística, l’eficiència energètica i la reducció de residus; part d’aquest sistema està basat en els principis de l’Economia Circular i cerca conjuntament amb els proveïdors totaler la conversió dels residus en nous recursos.

A més, Mercadona col·labora amb més de 170 menjadors socials i 60 bancs d’aliments i altres entitats socials de tota Espanya, a les quals dóna diàriament aliments, i participa en campanyes de recollida d’aliments. Igualment, treballa amb més de 28 fundacions i centres ocupacionals en la decoració de les seues botigues amb murals de trencadís, elaborats per més de 1.000 persones amb discapacitat intel·lectual.

Mercadona és des de 2009 membre del Fòrum Europeu de la Distribució per a la Sostenibilitat (REAP), un organisme copresidido per la Comissió Europea en el qual tots els seus participants són auditats periòdica i externament en matèria de sostenibilitat. A més, és soci des de l’any 2011 del Pacte Mundial de Nacions Unides per a la defensa dels valors fonamentals en matèria de Drets Humans, Normes Laborals, Medi Ambient i Lluita contra la Corrupció.

Publicitat