El Consell de Ministres ratifica la declaració d’emergència de les zones afectades per l’incendi de Llutxent

La restauració mediambiental té com a objectiu minimitzar la pèrdua de sòl, l'estabilització de barrancs i llits, la reparació i millora de la xarxa de pistes forestals i la recuperació de les espècies vegetals

El Consell de Ministres ha ratificat la declaració d’emergència de les actuacions per a la restauració de les zones afectades per l’incendi forestal declarat el passat 6 d’agost en diversos termes municipals de la província de València. Unes obres que
executarà el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació per valor de 750.000 euros.

L’incendi, que es va iniciar en el terme municipal de Llutxent, va afectar els municipis de Pinet, Quatretonda, Barx, Gandia, Ador i Ròtova en un total de 3.146,50 hectàrees, la major part de bosc baix, de les quals 2.165,67 formen part de la Xarxa Natura 2000.

Les flames van ocasionar pèrdua de massa forestal i biodiversitat, així com fenòmens erosius generats pels grans vessaments en les zones incendiades, sobretot en les zones de major pendent en les quals es produeix l’arrossegament massiu de cendres cap a les zones més baixes, àrees de cultiu o barrancs.

Per això, l’objectiu principal de la restauració és minimitzar la pèrdua de sòl a través del control de possibles processos erosius deguts al vessament, l’estabilització de barrancs i llits, la reparació i millora de la xarxa de pistes forestals, la recuperació de les espècies vegetals mitjançant labors de silvicultura i la disminució del risc de plagues i malalties.

Els treballs per a pal·liar els danys causats per l’incendi forestal inclouran la formació d’albarranes de fusta i de maçoneria, la reconstrucció de murets, així com obres de correcció en llits torrencials, l’adequació de la xarxa viària i la restauració ambiental mitjançant plantacions.

El Ministeri escomet aquestes actuacions d’emergència per a donar suport a les Comunitats Autònomes en els treballs de restauració que formen part de les seues competències, per a pal·liar els efectes dels incendis forestals en els seus àmbits territorials.

ValenciàEspañol