domingo, 23 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

El PP presentarà mocions contra la instal·lació d’un nou abocador a la comarca de la Ribera Alta

El Partit Popular va a presentar mocions contra els plans del Consorci de Residus Ribera-Valldigna d’instal·lar una nova planta de valorització de residus en La Ribera Alta en tots els ajuntaments afectats.

En concret, el Consorci de Residus planteja la construcció d’aquest nou abocador a l’Àrea de Gestió V-4 a la qual pertanyen els municipis de Montserrat, Torís, Llombai, Catadau, Montroi, Real de Montroi i Alfarp amb l’objectiu de gestionar el rebuig de materials procedents de la planta de tractament existent actualment a Guadassuar.

El PP entén que la instal·lació d’un abocador d’aquest tipus va a generar a curt, mitjà i llarg termini trastorns als veïns en els municipis afectats quant a benestar i qualitat de vida es refereix, atés que incidirà en la qualitat ambiental de la zona. Així ha quedat de manifest en una reunió mantinguda pel diputat provincial Rafael Soler amb els portaveus i alcaldes del PP dels citats ajuntaments.

En concret, l’impacte de la mateixa activitat de la planta es reflectirà en la qualitat del sòl, aigua i aire, atés que és font de lixiviades, pot provocar la contaminació dels aqüífers, genera sorolls per la circulació de vehicles pesats, sense oblidar el risc que suposa el transport de mercaderies perilloses per nuclis urbans o l’augment de la presència d’insectes i rosegadors que pot implicar.

Es tracta d’aspectes que, a més de les molèsties que generarien a la població, podrien acabar afectant la salut de les persones.

Altres conseqüències, no menys importants per l’efecte negatiu per a l’economia de la zona, serien la depreciació dels terrenys situats en les proximitats de l’abocador tan referent a parcel·les agrícoles com a àrees urbanitzades.

Per tot això, el PP es va oposar a la proposta llançada per la presidència del Consorci i així ho va a exigir davant la Conselleria d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i davant la Diputació de València, institucions amb participació en l’organisme que gestiona els residus.

Últimas noticias

Contenido relacionado