Moncofa sol·licita a l’Assemblea General del Consorci que procedisca a la redistribució dels drets d’aigua

Segons escrit presentat davant el ‘Consorci Concessionari d’Aigües Xarxa de Proveïment de la Plana’ l’Ajuntament de Moncofa ha sol·licitat a l’Assemblea General del Consorci, que procedisca a la redistribució dels drets d’aigua “que permeta la possibilitat de creixement dels diferents municipis”.

El Consorci d’Aigües de la Plana abasta 11 poblacions del sud de la província (Onda, Vila-real, Borriana, Les Alqueries, Betxí, Vilavella, Nules, La Vall d’Uixó, Moncofa, Xilxes i La Llosa) i compta amb una concessió de 8 milions de metres cúbics anuals. Aquesta concessió es distribueix de forma proporcional a la població, pel que els grans municipis tenen molts més “drets” que els xicotets, indistintament de si es posseeixen fonts pròpies de subministrament.

En el còmput global el consorci resulta àmpliament excedentario, ja que dels 8.000.000 de metres cúbics es consumeixen uns 4.272.000, o siga “sobra quasi la meitat de l’aigua, un 43%”. Aquest superàvit fa que no hi haja problemes de proveïment en cap població, ja que les poblacions deficitàries poden usar l’excedent.

Els dos casos extrems són Vila-real i Xilxes. Sent Vila-real el principal posseïdor de drets 1.963.416 (assignació de metres cúbics any) amb prou faenes ha consumit 60.000, o siga un 3% de la seua assignació. En la part oposada se situa Xilxes, que tenint una assignació de 258.358 m 3 ha consumit 676.000, o siga deficitària en més de 400.000 m³.

No obstant això encara que no hi haja dèficit de subministrament l’assignació per dels drets a les poblacions condiciona el seu creixement, ja que no és possible l’establiment de noves indústries si aquestes no tenen assegurades el subministrament d’aigua. I ací és on ve el problema per a Moncofa, població que consumeix per sobre dels seus drets i que per tant veu com l’actual distribució de drets “li impedeix el creixement en diferents àmbits, especialment el que fa referència a l’ampliació de les zones industrials i turístiques” segons el seu alcalde Wences Alós Valls.

Per a l’alcalde de Moncofa “considerant que el creixement de qualsevol dels nostres pobles beneficia a tots els altres”, “que l’actual distribució de drets frena el futur creixement de la zona del Consorci” sol·licita per tant una “modificació dels estatuts del consorci per a establir fórmules que permeten una redistribució de l’aigua que garantisca la possibilitat de creixement dels diferents municipis consorciats.

En l’escrit remés per Moncofa apareix un quadre comparatiu en el qual s’observa com el volum d’aigua consumit en termes globals ha fins i tot disminuït entre l’any 2016 i 2017, passant de 4.470.000 metres cúbics a 2.270.000, i alhora que Moncofa es manté en un consum deficitari del 110% dels seus drets, altres com Les Alqueries o la Vilavella consumeixen més de 200% o Xilxes que arriba al 260%.

Situació, davant la qual manifesta que, en el cas de Moncofa “provoca un estrangulament de l’economia municipal que afecta tant als habitants de Moncofa com als de poblacions veïnes” que podrien trobar treball en la nostra població, i afig, “situació que si no es dóna en l’actualitat és possible que es produïsca en un futur imminent en altres poblacions del consorci”.