El Consorci Concessionari d’Aigües s’hi ha compromés amb Moncofa a donar-li noves alternatives

La petició de l'ajuntament de variar la distribució dels drets d'aigua en el Consorci de la Plana no va tirar endavant. De fet va ser retirada davant el compromís de la presidència de cercar una solució als municipis l'actual distribució dels quals actual impedeix créixer econòmicament.

621

El Consorci Concessionari d’Aigües Xarxa de Proveïment de la Plana, que ha tingut lloc aquesta setmana, semblava que anava a ser un més dels molts celebrats en els últims anys, no obstant això l’anunci realitzat per l’Ajuntament de Moncofa de sol·licitar la variació dels drets d’aigua canvie les coses. Era intenció de la presidència la de tractar l’assumpte quasi al final de l’assemblea, en l’apartat “dació de comptes” no obstant això l’Alcalde de Moncofa va introduir una esmena en el punt 5 “Distribució de drets de cabal i costos fixos, any 2018”.

L’esmena sol·licitava que “de forma immediata es constituïra una comissió que instruïsca el procediment necessari per a modificar la distribució dels drets d’aigua de manera que es permeta el creixement als municipis consorciats”.

Recordar que si bé el Consorci d’Aigües de la Plana té 8.000.000 de metres cúbics i amb prou faenes consumeix el 53% d’ells, la distribució dels mateixos ser realitza tenint en compte el nombre d’abonats, pel que fa a què alguns municipis no puguen créixer econòmicament parlant com que no disposen d’aigua que avalen aquest creixement davant la Generalitat Valenciana.

Mentre que Vila- real amb prop de 2.000.000 de metres cúbics assignats amb prou faenes consumeix 60.000, Xilxes, la població que té un major dèficit d’aigua, l’any 2017 ha consumit 400.000 m³ per sobre de la seua assignació. Sent també deficitàries Les Alqueries (375.000 vs 179.000), La Vila Vella (258.000 vs 127.000) i Moncofa 913.000 vs 824.000).

Segons va exposar l’alcalde de Moncofa, Wences Alós, “cap d’aquestes poblacions pot créixer, ja que indistintament del dèficit que presenten, com que no disposen de drets d’aigua no es poden obtenir els permisos pertinents. En una societat en la qual el creixement de Moncofa, Xilxes, La Vall, Betxí, entre altres, repercuteix en totes les poblacions veïnes, amb l’actual distribució s’està frenant el creixement de la comarca sencera”

Finalment l’esmena va ser retirada davant el compromís de la presidència de presentar alternatives que no perjudiquen a ningú i que possibiliten el creixement de tots, a la pròxima Assemblea General a celebrar en, aproximadament, tres mesos. Proposta valorada de forma molt positiva per l’alcalde de Moncofa.