Moncofa obté un superàvit de 2,1 milions d’euros i un romanent de tresoreria de 4,7 milions

En els últims exercicis s’ha aconseguit una reducció de l’endeutament local que ha passat de 8.856.000 euros en el 2014 a 2.550.000 a finals del 2017.

155
jorge rodriguez

L’Ajuntament de Moncofa ha tancat els comptes per a l’exercici 2017 amb un superàvit de 2,1 milions d’euros, amb una reducció del deute del 26,22%, 2,5 milions. Segons l’alcalde i regidor d’Hisenda, Wences Alós Valls, “la gestió correcta i eficient ens està permetent obtenir uns bons resultats que fa que puguem reduir el deute, abaixar els impostos i invertir en la gent i el municipi”.

En els últims exercicis s’ha aconseguit una reducció de l’endeutament local que ha passat de 8.856.000 euros en el 2014 a 2.550.000 a finals del 2017. L’Ajuntament de Moncofa ha millorat els comptes de forma progressiva i segons l’alcalde, “ha sigut possible gràcies a l’esforç de tots els veïns, que han estat pagant uns impostos molt elevats per a fer front al balafiament del passat. Per això enguany era necessària una baixada en l’IBI d’urbana, perquè els veïns noten que la millora de la situació de l’Ajuntament es tradueix també en una reducció en el principal impost que paguen”.

Cal recordar que en els últims anys a Moncofa “ja hem abaixat els impostos de contribució rústica, les taxes de fems (almenys la part que depén de l’Ajuntament, ja que la part que depén del consorci es va pujar al considerar-ho així la Generalitat), l’impost de circulació (especialment en els vehicles de menor cilindrada), i també la taxa de terrasses”. I és que, segons l’alcalde, “tots els impostos estaven en màxims i l’Ajuntament en comptes de convertir-se en un motor de l’economia local s’havia convertit en un fre”.
Segons les dades definitives la liquidació de l’exercici 2017 es compleix l’estabilitat pressupostària (superàvit) en 2.102.867 euros, la regla de la despesa en 307.903 euros i l’endeutament es queda en el 26,22% (2.550.567 euros), xifres qualificades per l’alcalde com a “extremadament positives”.

Tanmateix, per a l’alcalde, “hem d’evitar caure en triomfalismes, la reducció del deute era una necessitat, dins de poc s’haurà d’acabar la urbanització del sector Belcaire Sud i l’Ajuntament haurà de fer front a una obra de milions d’euros, per la qual cosa haurem de tornar a endeutar-nos, fet que seria impossible sense sanejar l’herència del passat. I cal tindre present que encara existeixen moltes incerteses com els procediments judicials, la dessaladora, el pla director del clavegueram… que requereixen una gestió cada vegada més eficient”.