Ninots Indultats de les Falles 2018

Publicitat

Després del recompte dels vots els ninots de les falles Barrio Beteró i Almirante CadarsoConde Altea, van ser les guanyadores dels ninots indultats de les Falles 2018.

 

PublicitatRovira  

 

Ninot indultat infantil 2018 

Falla Barrio Beteró.
Artista Sergio Gómez
12.631 vots

Ninot indultat 2018

Falla Almirante Cadarso-Conde Altea.
Artista Manuel Algarra
12.097 vots

 
PublicitatJuega Limpio Orihuela