Sanitat planteja 4 nivells d’alerta Covid-19 per a fixar mesures de control en les CCAA

Consulta les restriccions que contempla cada nivell d'alerta Covid-19 plantejat per Sanitat.

El Ministeri de Sanitat està treballant en un pla d”Actuacions de resposta coordinada per al control de la transmissió de COVID-19′ que estableix quatre nivells d’alerta amb unes mesures mínimes, proporcionals al nivell de risc de transmissió per contagi en cada comunitat autònoma, adaptables segons la situació i el context de cada regió.

Sanitat proposa indicadors bàsics comuns en el Sistema Nacional de Salut (SNS) que “permeten realitzar una avaluació en cada territori, dirigida a detectar nivells de risc per a la població”. Els indicadors de risc es divideixen en dos blocs i en cinc nivells de gravetat: el primer inclou la incidència acumulada en 14 dies, la incidència acumulada en 7 dies, la incidència acumulada de majors de 65 anys en 14 dies, la positivitat global de les proves diagnòstiques per setmana i el percentatge de casos amb traçabilitat; el segon, l’ocupació de llits d’hospitalització per COVID-19 i l’ocupació de llits UCI per casos de coronavirus.

En el cas de territoris xicotets, per davall de 5.000 habitants, a més d’estos indicadors generals, es tindran en compte el número, la tendència i la velocitat de canvi dels casos diagnosticats en els últims 7 i 14 dies; la proporció de casos nous associats a brots; la taxa d’atac secundària; l’existència de nous brots, les seues característiques i la seua situació de control.

Una vegada analitzats els indicadors, es fixen els valors que haurà de tindre cadascun d’ells per a considerar la situació d’alerta com a extrema, alta, mitjana, baixa o de nova normalitat.

Tenint en compte estos valors, el document fixa quatre nivells d’alerta: nivell 1, quan almenys dos indicadors del bloc de situació epidemiològica i un del bloc de capacitat assistencial estan en nivell baix i la resta d’indicadors en nivell de nova normalitat; nivell 2, quan almenys dos indicadors del bloc epidemiològic i un del bloc assistencial estan en nivell mitjà i la resta d’indicadors en un nivell inferior; nivell 3, quan almenys dos indicadors del bloc epidemiològic i un del bloc assistencial estan en nivell alt i el de la resta d’indicadors en un nivell inferior; i nivell 4, quan almenys dos indicadors del bloc epidemiològic i un del bloc assistencial estan en nivell molt alt i la resta d’indicadors en un nivell inferior.

Mesures en cada nivell d’alerta

Cada nivell d’alerta porta associat una sèrie de mesures a implantar. La decisió sobre quines mesures i quan aplicar-les serà presa per les comunitats autònomes i es posarà en coneixement del Ministeri de Sanitat.

Nivell d’alerta 4. En este nivell, es prendran “mesures excepcionals” després d’una avaluació específica de la situació, que “podran incloure la limitació de la mobilitat de les persones, tancaments perimetrals o altres restriccions del moviment”. A més, s’incorporaran totes aquelles restriccions que es contemplen en el nivell 3.

Nivell d’alerta 3. En este cas s’adoptaran mesures com limitar reunions a un màxim de 6 persones en cas de no pertànyer al mateix grup de convivència; limitar aforament al 30 per cent en autobusos, metre, trens i avions; reducció al 30 per cent de l’aforament en els centres de culte amb prohibició de cantar; màxim de deu persones en espais tancats i 15 en oberts en vetles i noces; els comerços hauran de reduir el seu aforament a un 25 per cent i els mercats a l’aire lliure podran obrir amb un 25 per cent dels llocs habituals; terrasses a l’aire lliure amb el 50 per cent de taules amb distància d’almenys 2 metres entre les cadires de diferents taules, amb ocupació màxima de 6 persones per taula o agrupació de taules.

A més, els locals de restauració no podran obrir en interiors; els locals d’oci nocturn hauran de romandre tancats; les residències de majors hauran de suspendre les eixides de residents, així com limitar visites; suspensió de l’activitat de centres de dia; els centres educatius hauran de valorar l’educació semipresencial; Museus, biblioteques i exposicions a 25 per cent de l’aforament, igual que visites a monuments; suspensió d’esdeveniments esportius no professionals; i instal·lacions i centres esportius en interior amb 25 per cent d’aforament garantint distància de seguretat i ventilació, tancats si no es pot garantir.

Nivell d’alerta 2. En este nivell, les restriccions són similars al nivell d’alerta 3, encara que amb augments d’aforament. Les reunions estarien limitades a un màxim de 6 persones en cas de no pertànyer al mateix grup de convivència, i l’aforament dels comerços estaria fixat en un 50% com a màxim.

Nivell d’alerta 1. Es recomana que les relacions socials s’estructuren en grups de convivència estable, limitar reunions a un màxim de 10 persones i insistir que es mantinguen les mesures de distanciament físic i prevenció. Els comerços hauran de reduir el seu aforament a un 75% i els mercats a l’aire lliure podran obrir amb un 75% dels llocs habituals. Les terrasses a l’aire lliure amb el 75% de taules amb distància d’almenys 2 metres entre les cadires de diferents taules. Els locals d’oci nocturn hauran de romandre tancats.

En qualsevol cas, Sanitat recorda que “els serveis essencials, com a supermercats, centres sanitaris o transport col·lectiu i de mercaderies continuaran oberts en totes les fases”.

CatalanSpanish