El Consell aprova el nou decret de disciplina turística en la Comunitat

El nou Decret de disciplina turística lluita per una ordenació del sector que combata l'intrusisme i les activitats fraudulentes.

Decret de disciplina turística

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha informat, en la roda de premsa posterior al ple del Govern valencià, que el Consell ha aprovat este divendres el Decret de disciplina turística en la Comunitat Valenciana que determina els òrgans amb competència en matèria sancionadora previstos en la Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat, les especificacions de les infraccions i la planificació de la inspecció.

Este decret contempla així el règim dirigit a salvaguardar una adequada ordenació del sector que contribuïsca a combatre l’intrusisme i les activitats fraudulentes.

PublicitatAVL

Així mateix, aborda les singularitats del procediment sancionador aplicable al sector turístic i els òrgans competents per la imposició de les sancions.

Pla d’inspecció contra el turisme fraudulent

El decret, que compleix amb el mandat contingut en la Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat de la Comunitat Valenciana de garantir una adequada planificació inspectora mitjançant l’elaboració anual d’un Pla General d’Inspecció, estableix els objectius de l’actuació inspectora, els establiments objecte d’inspecció i el seu àmbit geogràfic i temporal. No obstant, té en compte la correcta i suficient relació entre el nombre d’inspectors i inspectores, i les zones objecte d’actuació.

El decret presta, també, especial atenció al contingut i formalització de les actes elaborades en exercici de funcions inspectores i conté criteris per a la més precisa determinació de les sancions a imposar per la comissió d’infraccions a la normativa turística.

Un pla dividit en dos

Cal ressaltar que el Pla General d’Inspecció contindrà dues parts, una general, que s’aprovarà al començament de cada any, on es recolliran les actuacions que, amb caràcter ordinari i regular, hagen de ser dutes a terme per la inspecció turística en el marc de les seues funcions; i una altra part que contindrà plans especials que s’aprovaran a conseqüència de la detecció d’una especial necessitat que requerisca una actuació concreta en determinat sector turístic, àmbit geogràfic o temporal.

Per altra banda, el ple del Consell ha autoritzat també hui un acord per al subministrament dels medicaments d’ús humà que s’utilitzen per al tractament d’hipertensió pulmonar amb destinació als centres dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, amb un pressupost del contracte de 19,3 milions d’euros.

Esta publicació està disponible en : Valencià