miércoles, 22 mayo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Nous canvis en la baremació per a admetre alumnes

El procés arriba amb un parell de novetats: les modificacions legals que tenen efectes en l’àmbit de l’ensenyament, la qual cosa varia la forma de calcular els punts en alguns casos, i el nou model lingüístic, que posa punt final al sistema de doble línia.

1. El primer canvi deriva de la derogació de la Llei de Protecció a la Maternitat aprovada en 2009 pel PP, que establia unes prerrogatives per a les dones embarassades que desapareixeran en aquest procés. En la pràctica suposarà que el fill no nascut ja no influirà a l’hora de sumar el punt de renda

2. Un altre factor a tenir en compte són les àrees d’influència i les escoles inclosos en aquestes, ja que la proximitat és un criteri determinant en cas de baremació. Durant mesos la web de la conselleria informava de la divisió en els municipis susceptibles de zonificar-se, si bé fins ahir no figurava aquesta informació, que havia de ser definitiva el dia 2 com a vesprada. El departament va explicar que sí que es va oficialitzar dins del termini i en la forma escaient, si bé han de ser els ajuntaments els que informen de les àrees existents. En el cas de València en la web no hi ha cap referència a la divisió zonal de cara al 2017-2018.

Últimas noticias

Contenido relacionado