lunes, 15 abril 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

S’identifica una nova ruta metabòlica implicada en el càncer de pròstata

El Centre de Recerca Príncep Felip participa en la identificació d’una nova ruta metabòlica implicada en el càncer de pròstata

– El CIPF participa en aquesta recerca al costat de centres de recerca i hospitals del País Basc, Catalunya, Madrid, Màlaga, Portugal, Suïssa, Regne Unit i Estats Units

– Aquest treball suposa un avanç important en la comprensió en l’àmbit molecular del càncer de pròstata i obre noves vies per a l’aplicació d’un tractament més efectiu

El Centre de Recerca Príncep Felip (CIPF) ha participat en la descripció d’una nova ruta metabòlica essencial per al creixement tumoral. La doctora Rosa Farràs, investigadora principal del laboratori de senyalització oncogènica del Programa de bases moleculars de patologies humanes del CIPF, ha contribuït a desenvolupar la recerca liderada pel doctor Arkaitz Carracedo, director del laboratori de senyalització cel·lular i metabolisme del càncer del CICbioGUNE de Biscaia.

Els autors del treball han utilitzat un model de ratolí genèticament modificat de càncer de pròstata impulsat per la pèrdua de funció d’una proteïna fosfatasa denominada PTEN. Mitjançant estudis de metabolòmica integrativa en aquest model de ratolí i en biòpsies humanes de càncer de pròstata, s’han identificat alteracions en els nivells d’uns metabòlits denominats poliamides. La producció de poliamides és un segell distintiu de les cèl·lules proliferaries, però la seua regulació per senyals oncogènies roman en gran part inexplorada.

Aquest estudi demostra que l’augment de la síntesi de poliamides en el ratolí deficient PTEN és un esdeveniment primerenc associat a la senyalització oncogènica en càncer de pròstata, que depén de la proteïna quinasa mTORC1, que al seu torn regula l’estabilitat de l’enzim de biosíntesis de poliamides AMD1. D’aquesta manera, s’ha aconseguit elucidar una cascada de senyalització cel·lular en càncer de pròstata que comporta increments inusuals dels metabòlits poliamides. Els autors han demostrat l’existència d’una correlació entre l’activitat de mTORC1 i els nivells de poliamides en biòpsies de diferents càncers agressius de pacients tractats amb l’inhibidor de mTORC1 Everolimus.

El nou eix mTORC1-poliamides descrit en aquest treball exerceix un paper molt important en la regulació de la proliferació cel·lular, i per tant obre noves vies de recerca, a més, de definir potencials estratègies per reduir el creixement tumoral. Segons la doctora Rosa Farràs “aquesta recerca de caràcter bàsic obre la porta a futurs estudis que es traduïsquen en el desenvolupament de nous fàrmacs per al tractament del càncer de pròstata. A més, manté oberta la possibilitat que aquesta nova ruta descrita siga també rellevant en altres tipus de càncer”.

La recerca acaba de publicar-se en Nature, una de les revistes científiques amb major prestigi internacional.

Últimas noticias

Contenido relacionado