viernes, 24 mayo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Les noves mesures que s’arrepleguen en la llei d’autònoms

Hui s’aprovarà definitivament en Comissió d’Ocupació el text de la normativa que regularà el treball autònom. A continuació, enumerem les principals novetats que porta la normativa, que han sigut recopilades per la Federació Nacional de Treballadors Autònoms.

 1. Els professionals autònoms podran canviar fins a quatre vegades en el mateix any la seua base de cotització, en funció dels seus interessos i ingressos.
 2. Els autònoms podran donar-se d’alta i de baixa en el ATA, perquè solament paguen pels dies que hagen treballat.
 3. S’amplia la, ja famosa, tarifa plana de 50 euros a un any.
 4. Els emprenedors podran optar de nou a la tarifa plana dos anys després d’haver finalitzat l’activitat empresarial.
 5. S’ha establit una tarifa plana de 50 euros de quota per a les dones que es reincorporen al treball després de la baixa per maternitat.
 6. S’ha aprovat l’exempció del 100% de la quota d’autònoms durant un any per a la cura de menors o dependents.
 7. S’ha corregit la quota dels autònoms societaris vinculant-la a la pujada del salari mínim interprofessional, de manera que es determine en els pressupostos generals de l’Estat (PGE) cada exercici, i després de parlar-ho amb les associacions d’autònoms més importants.
 8. Es permet la compatibilització al 100% del treball per compte propi amb la pensió de l’autònom.
 9. S’han reduït els recàrrecs per retard en els pagaments a la Seguretat Social a la meitat, passant del 20% al 10% en el primer mes.
 10. Es retornarà l’excés de cotització dels treballadors amb pluriactivitat sense que hagen de sol·licitar-la.
 11. Els treballadors per compte propi podran accedir a una formació adaptada a les seues necessitats, amb la finalitat de millorar la seua competitivitat i consoliden la seua activitat empresarial.
 12. Millora de les condicions dels emprenedors amb discapacitat.
 13. Es facilita i es permet la contractació als fills discapacitats dels autònoms.
 14. Es reconeix l’accident in-itenere (és a dir, d’anada o de tornada al lloc de treball) en els professionals autònoms.
 15. Es millora la formació en prevenció de riscos laborals en els professionals autònoms.
 16. Se’ls dóna un major protagonisme als autònoms en la participació de les organitzacions.
 17. Les organitzacions d’autònoms més importants i representatives passen a considerar-se “d’utilitat pública”.
 18. Les organitzacions també comptaran amb un any de termini per a entrar en el CES i per a la constitució del Consell del Treball Autònom.
 19. Els autònoms podran deduir-se un 20% de les despeses de subministraments, com l’aigua, la llum, l’electricitat i la telefonia, sempre que es treballe des de casa.
 20. S’han establit deduccions per la manutenció, quan afecta directament a l’activitat, amb un límit de 12 euros diaris, sempre que puguen comprovar-se a través de mitjans telemàtics.

Últimas noticias

Contenido relacionado