Nules compta amb una unitat de prevenció comunitària en conductes addictives

L’Ajuntament de Nules disposa d’una Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) amb la qual preveu, entre d’altres, conscienciar sobre la problemàtica existent en relació amb el consum d’alcohol i altres substàncies entre els menors.

De fet, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha concedit recentment l’autorització a l’entitat local perquè comence a treballar en un pla quadriennal coordinat entre diversos departaments municipals i amb institucions sanitàries d’àmbit local i comarcal.

Sobre això, el regidor de Sanitat, Antonio Romero, assenyala que “som conscients que un dels principals problemes socials i de salut pública de la societat actual és el consum d’alcohol i drogues, i el que volem amb aquesta iniciativa és que disminuïsca el consum entre els adolescents mitjançant campanyes de sensibilització i educatives”.

Així per aquest mateix motiu també ha posat en marxa el I Pla Municipal de Drogodependències i altres trastorns addictius que va ser aprovat en sessió plenària el passat 27 de desembre. Aquest pla s’ha elaborat per a l’any 2019 i incideix en la importància d’abordar accions preventives específiques en edats anteriors al fet que es produïsquen els primers consums.

De manera que entre les accions que es posaran en marxa, emmarcades tant en el I Pla Municipal de Drogodependències i altres trastorns addictius com en la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives cal destacar les campanyes informatives per a donar a conéixer els programes de prevenció de drogues en l’àmbit escolar; suport del paper de les famílies en la prevenció del consum d’alcohol de manera presencial; formació de la Policia Local com a agent mediador en prevenció de consum d’alcohol i drogues; informar tots els centres educatius dels programes de prevenció escolar que ofereix la Conselleria; posar en marxa una escola de pares dirigida a famílies amb alumnat d’Infantil, Primària i Secundària; a més de programar diferents cursos amb els centres docents i les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA).

#Jo trie responsabilitat

La Regidoria de Sanitat compta ja amb dades concretes relacionades amb aquesta problemàtica gràcies a la campanya #JoTrieResponsabilitat que es va dur a terme la setmana de les festes patronals del mes d’octubre del passat any, “amb aquesta campanya hem pogut localitzar les zones del municipi on els joves consumeixen alcohol i altres substàncies, a més dels punts on es reuneixen per a fer botellón, o punts de venda il·legal d’alcohol a menors”, comenta Romero.

No obstant això, en línies generals es detecta un consum generalitzat al llarg de les festes a partir dels 12 anys. De fet, tots els enquestats i entrevistats més joves, entre 12 i 15 anys, reconeixen la iniciació d’ingesta de licors de menys graduació i de sabor de fruites en les festes locals i que els serveix per a iniciar-se en el consum d’alcohol.

En definitiva, amb els resultats obtinguts en aquesta campanya s’identifiquen d’una banda de joves que en la seua majoria assumeixen consumir alcohol de manera repetida i natural sempre que ixen i que inclouen a més altres drogues il·legals com ara crystal i marihuana; i adolescents que manifesten la seua necessitat d’imitar els majors i comencen el consum d’alcohol durant les festes locals.

“Precisament aquestes actuacions que hem posat en marxa estan enfocades, entre d’altres, a fer els possibles per a disminuir aquestes dades”, conclou el regidor de Sanitat.

ValenciàEspañol