Nules convoca la constitució d’una borsa de treball de Tècnic/a d’UPPCA

L’Ajuntament de Nules convoca el procés de selecció per a cobrir la plaça de tècnic o tècnica d’Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Additives (UPCCA) i la constitució de borsa de treball per a la provisió temporal d’aquest lloc. “L’objectiu d’aquesta convocatòria és cobrir aquest lloc de treball que en l’actualitat és tan important per a abordar la importància d’accions preventives especifiques abans que es produïsquen els primers consums en menors”, comenta el regidor de Sanitat, Antonio Romero.

Les persones interessades poden presentar la instància corresponent fins dimarts 23 d’abril en el registre d’entrada. La selecció es farà pel sistema de concurs oposició, amb una primera fase d’oposició amb un exercici de caràcter obligatori i eliminatori que consistirà en la resolució d’un o diversos supòsits pràctics escrits sobre coneixements teòrics sobre els continguts del programa que figura a les bases.

I la segona fase serà de concurs i consistirà a baremar els mèrits, en aquesta fase sols participaran els aspirants que hagen superat la fase d’oposició. Les bases es troben en la web municipal i en el departament de Personal de l’Ajuntament de Nules.

La UPCCA pretén conscienciar sobre la problemàtica existent en relació amb el consum d’alcohol i altres substàncies entre menors.

ValenciàEspañol