domingo, 16 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Nules busca un agent de Policia Local en Comissió per als mesos d’estiu

L’Ajuntament de Nules busca un agent de Policia Local en comissió de serveis per als mesos d’estiu, en concret per al període que va de mitjan juny a mitjan novembre, per a prestar servei en la zona de la platja.

El passat mes de gener va entrar en vigor la nova Llei de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana, en la qual es preveu com a novetat que els municipis, que en determinades èpoques de l’any hagen d’incrementar les plantilles de policia local ho podran fer mitjançant convenis de col·laboració amb altres poblacions, “aquesta nova llei prohibeix la contractació d’interins com l’Ajuntament de Nules havia fet fins ara per a cobrir els serveis de la platja, per la qual cosa constituirem una borsa de treball per a la provisió temporal d’un agent de la Policia Local mitjançant comissió de serveis”, explica l’alcalde de Nules i regidor de Policia Local i Seguretat, David García.

Les bases del procés selectiu es troben en la seu electrònica de l’Ajuntament i aviat seran publicades en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) per la qual cosa les persones interessades poden presentar les instàncies corresponents en el registre d’entrada en un termini de vint dies naturals a comptar de l’endemà de la seua publicació en el BOP. Així doncs, el procediment estarà format per una valoració de mèrits i una entrevista personal.

L’objectiu de la convocatòria és cobrir de manera temporal llocs de treball d’agent de Policia Local mitjançant nomenaments en comissió de serveis quan es presenten circumstàncies que ocasionen sobrecàrrega de serveis policials en determinades èpoques de l’any i que no requereixen un augment permanent de la plantilla; en cas de vacants; o substitucions. La duració de les comissions de serveis serà en funcions de les necessitats.

Últimas noticias

Contenido relacionado