Una sentència obliga a Nules a pagar 620.000 euros per factures impagades dels anys 2012 i 2013

L'alcalde ha avançat que estan fent una relació de totes les sentències i factures impagades de les quals s'han hagut de fer càrrec, “per la mala gestió del govern anterior del PP”

Una sentència obliga a l’Ajuntament de Nules a abonar factures impagades dels anys 2012 i 2013, per valor de més de 620.000 euros.
L’alcalde del municipi, David García, ha volgut “donar informació en honor a la transparència de la qual hem fet gala durant la legislatura de l’última sentència judicial que ha arribat condemnatòria a l’ajuntament de Nules, relacionada amb els Ecoparcs i que a més és d’una quantia important per al pressupost municipal”.

Per a posar-nos en situació, fa ja uns anys es van constituir els Consorcis zonals de residus, sobre els quals gira la taxa de reciclatge, que “tant malestar ha causat als veïns per la seua recent pujada en les poblacions de la província”, aquest Consorci va determinar que calia crear els Ecoparcs en diferents poblacions.

Rovira  

En alguns ajuntaments, entre ells el de Nules, l’anterior alcalde, Mario García del PP, durant els anys 2012 i 2013, “va voler córrer una miqueta més que el Consorci i que a Nules es donara el servei per endavant dels Ecoparcs, abans que el mateix Consorci els posara en marxa”, explica l’edil.

Aquest avançar-se al Consorci va suposar un cost per a l’ajuntament d’aquests serveis, “com no pot ser d’una altra manera, quan un de presta un servei ha de cobrar per ell”.
L’empresa que gestionava l’Ecoparc de forma normal a l’Ajuntament de Nules, a la fi de 2012 i de 2013, va presentar la factura pels serveis prestats, que tenien un cost quasi de 300.000 euros per any i que l’Ajuntament va decidir no pagar.

Llavors, l’empresa que gestiona l’Ecoparc va portar a l’Ajuntament al jutjat i la sentència, que ha eixit recentment, condemna al Consistori a pagar pels serveis prestats durant aquest període.
Una factura que suma 620.000 euros, la meitat de 2012 i de 2013, IVA inclòs més el 8% dels interessos pel temps transcorregut, “que seran aproximadament uns 100.000 euros addicionals”.

Sobre aquest tema, David García, ha explicat que “ja ens hem assegut amb l’empresa per a veure de quina manera l’impacte és el menys nociu per als interessos financers d’aquesta entitat, a veure de quina manera es pot o bé prorratejar el pagament, bé poder-lo abonar el pròxim exercici, perquè haver-lo d’abonar ara l’any 2018, suposaria el no fer ja res més, la qual cosa resta de l’any”.

A més afig que, “la nostra proposta a l’empresa és incloure-ho dins del que seria el pressupost del 2019 i evidentment això suposarà que l’Ajuntament haurà de fer 700.000 euros menys d’inversions amb tota seguretat per al pròxim exercici per a poder abonar aquesta factura”.

Cadascú podrà fer la seua valoració, però la realitat és que “haurem de pagar dues factures impagades per quantia de quasi 700.000 euros, mancant calcular els interessos, que la llei marca al 8% com a tal i és un tema preocupant, que nosaltres sota la responsabilitat que sempre ens ha caracteritzat, pagarem totes les sentències de les quals hem hagut de fer front”.

L’alcalde ha ressaltat que “el pròxim equip de govern, segur que no es trobarà aquesta factura sense abordar”.

“Aquest compromís sí que el puc assumir, com totes les restants, però el que sí que vull afegir com a comentari personal, és que em sembla absolutament lamentable que aquells que hui volen continuar donant lliçons de gestió econòmica a l’ajuntament de Nules, com és l’oposició del PP, tres anys després d’haver deixat el govern hui dia continuen arribant a aquest Ajuntament, factures, moltes d’elles per sentències judicials i no de poca quantia, per serveis que en el seu moment van decidir no pagar als proveïdors que també ho eren d’aquest ajuntament”.

David García, ha reiterat “el compromís d’aquest equip de govern per a abonar com més prompte millor aquesta factura perquè els interessos siguen els menors possibles per a les arques municipals”.

L’alcalde ha avançat que estan fent una relació de totes les sentències i factures impagades de les quals s’han hagut de fer càrrec, “per la mala gestió del govern anterior del PP”, això que “presentarem prompte”, servirà perquè “amb els números i les xifres a la mà, ens siga més fàcil respondre a les mentides, que encara que es repetisquen més vegades, no per això es converteixen en una veritat, que està abocant el PP sobre aquest equip de govern”.

Per tant, “nosaltres traiem pit de la gestió econòmica que hem fet”.
Per a finalitzar, David García, ha recalcat que “hui dia hem executat amb superàvit els tres pressupostos municipals a càrrec nostre, recordem que hem reduït el deute municipal del 31%, quan la trobem, al per davall del 10%, havent fet, entenem més inversions i més activitats que anteriors legislatures i una gestió econòmica bastant eficient”.

PublicitatJuega Limpio Orihuela