Obert el període de candidatures per l’elecció de Reines i Dames de la Ciutat 2020

El dijous 1 d’agost es donaran a conéixer els noms de les pròximes reines de les festes i corts d’honor de Castelló per al nou cicle fester i la Magdalena 2020. Enguany es demorarà l’elecció uns dies respecte al que solia ser habitual: l’elecció l’últim divendres de juliol. El termini de presentació de candidatures per a ocupar els màxims càrrecs comença hui i conclourà el pròxim 26 de juliol.

BASES PER A l’ELECCIÓ DE LES REINES DE LES FESTES DE CASTELLÓ I LES SEUES CORTS D’HONOR PER A les FESTES 2020

Rovira  

El procés d’elecció de Reines i Dames de la Ciutat tindrà lloc el dijous 1 d’agost, on es constituirà la mesa electoral que estarà presidida per la Presidenta del Patronat Municipal de Festes o persona en qui delegue, i per dues vocals que seran les persones de major i menor edat del cens d’electors que estiguen presents en el moment d’iniciar-se la votació.

Forma de presentació
Presencial

Requisits
Requisits per a les candidatures de Reina i Dames de la Ciutat:
– Ser dona de 18 i 35 anys el dia de la presentació de la sol·licitud.
– Estar empadronada a Castelló.
– Estar o haver estat vinculada a les Festes, havent exercit el càrrec de Madrina.

Requisits per a les candidatures a Reina Infantil o Dama Infantil de la Ciutat.
– Ser xiqueta de 8 i 11 anys el dia de l’elecció.
– Estar empadronada a Castelló.
– Estar vinculada o haver estat vinculada a les Festes, havent exercit el càrrec de Madrina Infantil.

Termini de presentació de la sol·licitud
El termini de presentació de candidatures és del 18 al 25 de juliol de 2019.

Documentació a aportar

1. ANNEX II Sol·licitud de candidatura en la qual es farà constar

– “Elecció a Reina – Dames de la Ciutat-Any”.
– “Elecció a Reina Infantil – Dames Infantils de la Ciutat-Any”.

En SOBRE TANCAT s’inclourà:
2. ANNEX III. Formulari a emplenar per les candidates degudament signat.

3.Tres fotografies de 12 x 15 o similar. No és necessari que siguen d’estudi.
Una serà de cos sencer vestida de castellonera sense banda, una altra serà de llauradora i la tercera de lliure elecció.
4.Un vídeo d’aproximadament dos minuts de durada en el format habitual (CD o DVD en format mp4, el mateix CD/DVD haurà d’incloure una versió digital de les fotos que es presenten en paper). En el vídeo la candidata explicarà la trajectòria festera i personal i el perquè vol representar a la ciutat de Castelló de la Plana. Este vídeo no serà necessari en el cas de les aspirants a Reina Infantil i Dames Infantils.

5.Autorització Llei Protecció de Dades.

6. Autorització signada per tots dos pares en el cas de candidates a Reina Infantil i /o Dames Infantils

7.Certificat d’empadronament.

8.ANNEX IV. Aval de la Gaita a la qual va representar com a Padrina, amb signatura del seu President/a i segell de l’entitat donant suport a la candidatura.

9.De forma voluntària podrà adjuntar-se document (Model ANNEX V) d’altres col·lectius als quals la candidata haja pertangut.

PublicitatJuega Limpio Orihuela