Obres Públiques construirà un nou pont de 78 metres de longitud sobre el Barranc de Chiva

Amb un pressupost de prop de 3,4 milions s'uniran mitjançant una via per a tràfic no motoritzat els municipis d'Alaquàs i Torrent, mitjançant una via per a tràfic no motoritzat

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori construirà un nou accés a Torrent des de la rotonda de l’actual enllaç de l’autovia CV 36 amb la carretera CV 403, mitjançant la construcció d’un nou pont sobre el barranc de Chiva i un vial, a manera d’avinguda, que entronca amb la glorieta existent en la intersecció de la carretera de Picanya CV 4064 i la rotonda urbana que voreja Torrent per l’est.

Segons ha explicat el director general d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carlos Domingo, la Conselleria ha aprovat el projecte de construcció, que compta amb un pressupost de 3.397.041 euros i un termini d’execució de 18 mesos.

Els actuals accessos a Torrent es realitzen des de València per la carretera autonòmica CV-36 autovia de Torrent, des d’Aldaia i Alaquàs per la carretera local CV-4033 a través del pont existent sobre el Barranc de Chiva i des de Picanya per la carretera CV-4064.

El Barranc de Chiva es localitza al costat del nucli urbà de Torrent, pel seu costat nord. En paral·lel al marge oposat del Barranc discorre l’autovia CV-36, sense que existisca, fins al moment, cap connexió directa entre l’autovia i l’àmbit urbà.

Es tracta d’una estructura que creuarà el barranc de Chiva en un pont de 3 obertures amb una longitud de 78 metres i una amplària de 22 metres, amb dues calçades separades de dos carrils per sentit, un carril bici de 3 metres d’amplària i una vorera de 2,40 metres d’ample. Igual que el pont, el vial projectat, amb una longitud de 280 metres, estarà compost per doble calçada, amb dos carrils per sentit, voreres i carril bici, a més de laterals per facilitar els moviments en el viari urbà.

El director general ha recordat que en l’actualitat l’accés al nucli urbà des del nord es realitza de manera indirecta a través de diverses rotondes i vials urbans, amb capacitat insuficient per distribuir el tràfic actual. “Aquest problema es va veure agreujat en entrar en servei la carretera CV-403 ronda est d’Alaquàs.”, ha afegit.

D’aquesta manera, per solucionar aquesta situació la Conselleria ha decidit realitzar una inversió de prop de 3,4 milions d’euros en un projecte que, a més de crear el nou accés abans esmentat, permetrà la prolongació del carril bici CR-403, que discorre en paral·lel a la ronda d’Alaquàs fins a Torrent, quedant així enllaçats tots dos municipis mitjançant una via per a tràfic no motoritzat. Igualment el projecte inclou la reposició de l’accés a l’Estació depuradora d’aigües residuals de Torrent.

Publicitat