La Generalitat adjudica les obres de la Ronda Sud-oest de Vila-real

Ara l'empresa haurà de presentar tota la documentació requerida per a fer efectiva aquesta adjudicació. 

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, a través de la Mesa de Contractació, ha proposat l’adjudicació de forma provisional de les obres de la Ronda Sud-oest de Vila-real a la UTE formada per les empreses Durantia Infraestructures i Corporació Europea de Serveis i Capitals per un import de 6.481.331,96 € (IVA exclòs). Ara l’empresa haurà de presentar tota la documentació requerida per a fer efectiva aquesta adjudicació.

Cal recordar que l’actuació programada per la Generalitat permetrà millorar l’accessibilitat i vertebració de Vila-real, eliminarà el pas de trànsit pesat pels carrers, millorarà la seguretat i disminuirà el soroll així com la contaminació a la ciutat.

Rovira  

Així mateix, amb aquest projecte es millorarà la connectivitat i accessibilitat que té el sector ceràmic de Vila-real, un dels pols industrials més importants de la Comunitat.

Millora de la connectivitat 

Actualment, el sector ceràmic es reparteix en dos eixos industrials situats en l’entorn a la N-340 i en la carretera CV-20 Onda Vila-real, la connexió s’efectua per l’antiga ronda urbana de la població provocant mala eficiència logística i seriosos problemes ambientals i de seguretat viària en les zones residencials afectades.

Amb l’actuació programada, aquest problema se solucionarà mitjançant la ronda urbana que s’iniciarà en la rotonda d’intersecció amb el carrer Antic Carretera de Viver al Port de Borriana (l’entrada a Vila-real des de la CV-10 i l’eix que li uneix amb la pròxima població d’Onda).

Els criteris de disseny de la ronda són els d’una via urbana. La seua secció transversal es conforma amb una calçada de dos carrils i sengles bandes d’integració ambiental arboladas en els marges. El ferm s’ha projectat per a trànsits pesats. Un carril bici discorrerà integrat en aquesta zona en tota la longitud de l’obra.

PublicitatJuega Limpio Orihuela