Oltra reconeix que hi ha xiquets menors de 3 anys en centres de menors malgrat prohibir-ho la llei

A la vicepresidenta de la Generalitat se li ha complicat cada vegada més el tema dels menors, sent el tercer divendres que Oltra es veu obligada a fer declaracions sobre aquest tema. Ahir va haver de reconéixer que el Consell actuava contra la llei deixant a menors de 3 anys en centres de menors.

L’acusació la va llançar al matí la diputada del PP María José Català, encara que el Síndic de Greuges ja va alertar al gener d’enguany sobre la situació. La sindicatura arreplegava en el seu escrit que segons un informe de novembre del 2016 hi havia 39 xiquets de la franja d’edat de 0 a 3 que no es trobaven en cases d’acolliment.

Segons el Síndic “la majoria d’ells presenta alguna necessitat especial o discapacitat (retards en el llenguatge, diversitat funcional, alteracions del somni, trastorns afectius, conductes d’autolesions, etc.) que requeresquen una intervenció individualitzada pel que la inclusió en programes d’acolliment familiar pot resultar difícil o complex”, això no obstant, va haver-hi casos dels quals es té constància, van ser ingressats presentant-se alternatives de familiars a l’acolliment.