Onda bonificarà a les empreses que contracten a veïns

El programa Onda Activa contempla ajudes de fins a 4.500 € per contracte indefinit que creen els empresaris locals.

L’Ajuntament d’Onda bonificarà a les empreses i autònoms, situa-dos a la ciutat, que contracten a onders amb ajudes de fins a 4.500 euros per contracte creat de llarga duració o indefinit. Esta iniciativa s’emmarca en l’ambiciós programa Onda Activa que persegueix fomentar l’ocupació local estable i de qualitat, alhora que brinda una oportunitat a les persones que tenen més difícil accedir al mercat laboral.

Per aqueix motiu, el programa prioritza les ajudes a les empreses que amb-tracten a onders majors de 50 anys, que tindran 1.000 euros per als contractes de sis mesos i de 4.000 euros per als indefinits. A més, se sumarà una bonificació de 500 euros addicionals si són parats de llarga duració i no són perceptors de prestacions per desocupació. Per a les contractacions a jornada parcial i inferiors a 40 hores setmanals la quantia es calcularà de manera proporcional, encara que la jornada mínima subvencionable serà de 20 hores setmanals.

El regidor d’Hisenda i Ocupació, Salvador Aguilella, ha explicat que “des de l’equip de govern estem treballant per obrir les portes al mercat laboral a aquelles persones que el tenen més difícil i, alhora, fomentar la creació de nous llocs de treball entre els nostres empresaris i autònoms”.

A més, també tindran una bonificació els contractes formalitzats a partir de l’1 de gener de 2020 amb les persones desocupades que pertanyen als següents col·lectius.

Famílies monoparentals
Els contractes a persones que pertanguen a famílies monoparentals o amb tots els seus membres en desocupació, tindran ajudes de 600 euros per a els contractes de sis mesos i de 2.400 euros per als indefinits.

Primera Oportunitat
Les empreses onders que concedisquen la seua primera oportunitat laboral als veïns que manquen d’experiència laboral relacionada amb la seua formació, així com persones que busquen la seua primera ocupació, tindran accés a ajudes de 500 € per contracte 6 mesos i 2.000 euros per contractes indefinits.

Contractes a persones amb diversitat funcional
L’ajuntament d’Onda també concedirà
 subvencions destinades a promoure i facilitar la inserció laboral de persones amb diversitat funcional o discapacitat. Així les empreses que contracten a ondesr amb diversitat funcional física, rebran 500 euros per als contractes de sis mesos i de 2.000 euros per als indefinits; i les empreses al fet que amb-tracten a rs amb diversitat funcional psíquica, tindran 1.000 euros per als contractes de sis mesos i 4.000 euros per als indefinits.