Onda publica les bases de les ajudes a empreses i a persones desocupades

L'Ajuntament oferirà ajudes de fins a 4.500 € per contracte indefinit que creen els empresaris locals.

L’Ajuntament d’Onda bonificarà a les empreses i autònoms, situats a la ciutat, que contracten a onders amb ajudes que oscil·len entre els 500 euros per als contractes d’almenys sis mesos i els 4.500 euros per contracte creat de llarga duració o indefinit.

Esta iniciativa persegueix fomentar l’ocupació local estable i de qualitat, alhora que brinda una oportunitat laboral a les persones que tenen més difícil accedir al mercat laboral.

Per aqueix motiu, el programa prioritza les ajudes a les empreses que contracten a onders majors de cinquanta anys, que tindran 1.000 euros per als contractes de sis mesos i de 4.000 euros per als indefinits. També podran comptar amb ajudes les persones amb diversitat funcional, els joves que s’incorporen al mercat laboral i les famílies monoparentals o amb tots els seus membres en desocupació. A més tindran una bonificació addicional de 500 euros, les persones en situació de desocupació de llarga duració i que no siguen perceptors de prestacions.

El regidor d’Hisenda i Ocupació, Salvador Aguilella, ha explicat que “des de l’equip de govern popular estem treballant per obrir les portes al mercat laboral a aquelles persones que el tenen més difícil i, alhora, fomentar la creació de nous llocs de treball entre els nostres empresaris i autònoms”.

Tindran una bonificació els contractes formalitzats a partir de l’1 de gener de 2020 amb les persones desocupades que pertanguen als següents col·lectius i que estiguen inscrites en l’Agència de col·locació de l’ajuntament, com a requisit indispensable.

Persones majors de cinquanta anys

Els contractes a veïns i veïnes d’Onda majors de cinquanta anys, que són el col·lectiu amb més dificultats per a trobar una ocupació, tindran ajudes d’entre 1.000 euros i 4.500 euros.

Famílies monoparentals

Els contractes a persones que pertanguen a famílies monoparentals o amb tots els seus membres en desocupació, tindran ajudes de 600 euros per als contractes de sis mesos i de 2.400 euros per als indefinits.

Primera Oportunitat

Les empreses d’onders que concedisquen la seua primera oportunitat laboral als veïns que manquen d’experiència laboral relacionada amb la seua formació, així com persones que busquen la seua primera ocupació, tindran accés a ajudes de 500 € per contracte sis mesos i 2.000 euros per contractes indefinits.

Contractes a persones amb diversitat funcional

L’ajuntament d’Onda també concedirà subvencions destinades a promoure i facilitar la inserció laboral de persones amb diversitat funcional. Així les empreses que contracten a onders amb diversitat funcional física, rebran 500 euros per als contractes de sis mesos i de 2.000 euros per als indefinits, que s’incrementaran fins als 4.000 euros per als contractes a persones amb diversitat funcional psíquica.