sábado, 20 julio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Ontinyent reurbanitzarà el tram de l’Avinguda Ramón y Cajal que porta a l’estadi El Clariano

L’Ajuntament d’Ontinyent reurbanitzarà el tram de l’Avinguda Ramón y Cajal que comunica el nucli del nucli urbà amb l’estadi municipal El Clariano. Es tracta d’una actuació que tindrà un cost de 315.700 euros, que seran assumits per l’empresa local a la qual s’acaba d’adjudicar l’execució de les obres de l’Avinguda del Tèxtil, actuació valorada en 1.154.000 euros que compta amb una subvenció de 800.000 de la Diputació de València.

L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, destacava que “es tracta d’una intervenció que va a fer més fluid, segur i còmode el trànsit tant de vehicles com de vianants. Amb aquesta actuació a més seguirem millorant la comunicació en una de les principals vies d’entrada i eixida a la ciutat, on també hem executat una nova rotonda que porta al Pont de Sant Vicent i on executarem la reurbanització de l’Avinguda del Tèxtil”, explicava.

Les obres de reurbanització es duran a terme des del mes d’abril i tindran un termini d’execució de 8 mesos, executant-se en el tram de l’Avinguda Ramón y Cajal comprès entre el carrer de Guerau de Montmajor i el camp municipal de futbol del Clariano té uns 500 metres de longitud, amb una amplària del carrer de 29 metres.

La intervenció inclourà la realització d’una nova xarxa d’evacuació d’aigües pluvials i instal·lació de nous embornals; la pavimentació del vial principal (6,75 m.) mitjançant una extensió d’una nova capa d’aglomerat asfàltic en calent, així com la realització de sengles plataformes de 3,90 m. a cada costat del carrer (entre el vial principal i els carrils de servei existents al costat de les naus). Aquestes plataformes de 3,90 m. d’amplària estaran destinades a vorera i carril bici, instal·lant les columnes d’enllumenat públic i arbrat en la zona destinada a trànsit per als vianants.

Últimas noticias

Contenido relacionado