La comissió del Pacte contra la Violència de Gènere es reafirma contra les polítiques de VOX

Demanen que es reproven les polítiques que suposen un retrocés en els drets de les dones.

La comissió de seguiment del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista ha acordat reivindicar este acord com una “eina” fonamental en la lluita contra la violència cap a les dones, al costat del pacte d’Estat, el conveni d’Istanbul i les lleis estatal i autonòmica vigents en este sentit.

Així ho ha acordat la comissió de seguiment, reunida en sessió ordinària, on les entitats feministes han plantejat que s’aprovara una declaració de suport “en un moment complex com l’actual”, segons ha explicat el secretari autonòmic d’Igualtat, Alberto Ibáñez, qui ha presidit la trobada.

“La millor forma de defensar el Pacte és continuar implementant totes les mesures que recull, reivindicant que tant este com l’estatal són els millors instruments per a lluitar contra la violència de gènere i en defensa d’una societat feminista”, ha afirmat Ibáñez, qui ha recordat que un dels grans assoliments d’este acord és que ha sigut participat per tota la societat civil, i que deixa fora de la confrontació partidista la violència contra les dones.

El secretari autonòmic ha defensat que actualment “hi ha un gran consens, i el que cal fer és continuar amb esta unitat d’acció, en favor d’una societat igualitària i justa”, i qualsevol que es posicione “fóra d’això o vulga traure rèdit electoral d’este debat s’exclourà d’una qüestió tan fonamental com és la democràcia i la legalitat actual”.

Mesures del Pacte

Ibáñez també ha aprofitat per a reivindicar el gran treball que s’ha realitzat des del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, entre les quals ha destacat el nou sistema d’indemnitzacions que equipara i amplia les ajudes per violència masclista a les quals es concedeixen a les víctimes del terrorisme. Enguany seran els fills i filles els primers que cobraran la indemnització per causa de mort, que passa de 6.000 a 75.000 euros.

Amb el nou sistema d’indemnitzacions, ha reiterat, seran els fills i filles els primers que cobraran la indemnització de 75.000 euros per causa de mort, una quantitat que percebran cadascuna de les persones descendents amb independència que siguen menors d’edat o tinguen o no dependència econòmica de la mare, ha matisat.

En el cas que no hi haja fills o filles, seran els pares o mares de la dona víctima els qui percebran a parts iguals els 75.000 euros de l’ajuda; i si estos no visqueren, seran els germans o germanes de la dona els qui cobraran la indemnització.

A més, part d’esta indemnització, en el cas que la dona morta haguera refet la seua vida amb una altra parella, esta percebrà una indemnització de 26.460 euros, i serà sempre excloent de qualsevol altre tipus d’ajuda estatal. Per a percebre esta quantitat hauran de tindre un mínim de 2 anys de convivència o haver tingut descendència en comú.

De la mateixa manera, en 2019, s’amplia l’equiparació amb les víctimes de terrorisme, quan la conseqüència de l’agressió masclista és una incapacitat laboral permanent absoluta (54.000 euros) o una gran invalidesa (150.000 euros).

També es reconeix en 2019 el dret d’una mare a rebre una indemnització de 75.000 euros per violència masclista quan maten als seus fills “per a fer-li mal” i se’ls concediran indemnitzacions a aquelles persones que resulten assassinades o incapacitades com a conseqüència d’ajudar una dona que estiga sent agredida.

El nou sistema fins i tot preveu el dret a una indemnització de 54.000 euros a dones víctimes d’una agressió masclista quan la conseqüència siga una incapacitat laboral permanent absoluta i també de 150.000 euros per una gran invalidesa i no solament per mort.

Igualment, en 2019 es milloren les ajudes d’emergència per a les dones víctimes de violència masclista, que passen de 200 a 2.205 euros en el cas de les quals s’atorguen per a cobrir necessitats bàsiques; de 2.000 a 2.940 per a allotjament; de 500 a 735 euros per a transport o desplaçament i de 2.000 a 2.205 per a seguretat i protecció.

Unes altres de les mesures adoptades pel departament de Mónica Oltra consisteix en la implementació de la Xarxa Valenciana d’Igualtat, que comptarà en 2019 amb una dotació pressupostària de 5,3 milions d’euros, mentre que en 2015 disposava d’1,2 milions d’euros i 32 punts d’atenció.

Amb esta nova xarxa pública, en 2019 es preveu arribar a 101 entitats locals i generar 185 llocs de treball entre agents d’igualtat i persones tècniques superiors en promoció de la igualtat de gènere.

Paral·lelament, s’amplien també els mitjans de prova per a acreditar la situació de violència masclista a l’informe del Ministeri Fiscal i el Certificat Acreditatiu d’Atenció Especialitzada (que emeten els Centres Dona 24 hores), que serviran per exemple per a l’accés a ajudes econòmiques o d’habitatge perquè puga donar-se una protecció àdhuc sense sentència judicial ferma.

Estes mesures, juntament amb altres de les 293 que componen el Pacte i de les quals ja hi ha executades o en marxa un 76 per cent, han sigut revisades en la comissió de seguiment del Pacte, on també ha participat la directora general de l’Institut dels Dons, María Such

Publicitat