En la Comunitat Valenciana hi ha 21.883 persones diagnosticades de Parkinson

En la Comunitat Valenciana hi ha 21.883 persones amb un diagnòstic actiu de Parkinson, una malaltia que sol començar al voltant dels 60 anys però pot aparéixer abans.

En la Comunitat Valenciana hi ha 21.883 persones amb un diagnòstic actiu de Parkinson, una malaltia que sol començar al voltant dels 60 anys però pot aparéixer abans. El nombre de pacients que pateixen aquesta malaltia ha anat augmentant progressivament ja que les xifres en 2015 se situaven en 20.892 persones diagnosticades.

Amb motiu del Dia Mundial del Parkinson, que se celebra aquest dijous, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública assenyala la importància d’oferir un tractament integral i personalitzat a les persones que pateixen aquesta malaltia amb la finalitat de millorar la seua qualitat de vida.

El Parkinson és una malaltia crònica del sistema nerviós central, degenerativa i lentament progressiva que afecta a les cèl·lules nervioses, o neurones, en una part del cervell que controla el to muscular i els moviments (sistema extrapiramidal).

Aquestes neurones, que produeixen una substància química anomenada dopamina, moren o no funcionen adequadament. Normalment, la dopamina envia senyals que ajuden a coordinar els moviments. No es coneix l’origen del mal d’aquestes cèl·lules.

Es tracta d’una patologia complexa que cursa amb una sèrie de símptomes motors (lentitud de moviments, tremolor, rigidesa, inestabilitat postural) i no motors (trastorns del somni, restrenyiment, problemes visuals, respiratoris, urinaris, cognitius o problemes psicològics). És la malaltia neurodegenerativa de major prevalença després de l’Alzheimer.

4.371 nous casos en 2018 

De les 21.883 persones amb Parkinson en la Comunitat Valenciana, el 54,3% correspon a dones mentre que un 45,7% a homes.

Així mateix, durant l’any passat es van detectar 4.371 nous casos en la Comunitat Valenciana, xifres inferiors a les de 2017 en el qual es van registrar 4.737 nous casos.

Quant a ingressos hospitalaris, l’any 2017 es van produir 5.113 altes als hospitals públics valencians a pacients amb Parkinson amb una edat mitjana de 79,15 anys, sense que el Parkinson fóra la causa principal d’ingrés en la majoria dels casos. D’altra banda, els hospitals de crònics i llarga estada van registrar 31 altes a Alacant, 38 a Castelló i 41 a la província de València.

Atenció integral i multidisciplinària 

Encara que no existeix una cura per a la malaltia de Parkinson, sí que es pot tractar i existeixen diversos fàrmacs que ajuden a millorar notablement els símptomes i la qualitat de vida del pacient.

Els equips d’atenció primària són els més adequats per a garantir una atenció de continuïtat per la seua proximitat al pacient i la seua família. Els pacients amb Parkinson requereixen d’un seguiment continuat al llarg del procés, amb intervenció de diversos especialistes i que afecten aspectes físics, psíquics i socials, per això l’assistència prestada ha de basar-se en primer lloc en els equips d’atenció primària.

En el cas de Parkinson els especialistes que intervenen en coordinació amb atenció primària (neuròlegs, rehabilitadors, neurofisiólogos, psicòlegs clínics) formen part dels equips especialitzats en tots els departaments de salut.

Finalment, per a un tractament avançat del Parkinson es recorre a la cirurgia dels trastorns del moviment que es duu a terme a l’Hospital Clínic de València i a l’hospital La Fe que és un dels 8 Centres, Serveis o Unitats de Referència (CSUR) que hi ha en tot el sistema nacional de salut. Un altre tractament és la bomba d’infusió que es realitza a l’hospital La Fe, hospital General Universitari de Castelló, hospital General Universitari d’Alacant, Hospital General Universitari Elx, hospital Clínic Universitari València i hospital General Universitari València.

Publicitat