EL CARRER DE LA BOSSERIA: UN TESTIMONI MUT DE L’ANTIC FOSSAT DE LA MURALLA ISLÀMICA DE VALÈNCIA.

0
697

València ha posseït des de l’època romana una important infraestructura hidràulica, què tingué un extraordinari desenvolupament durant els segles de dominació islàmica.

Quan els cristians van prendre la ciutat, va ser el propi rei en Jaume I qui va ordenar conservar aquesta estructura hidràulica heretada dels musulmans, fent cessió al municipi del seu manteniment.
L’element més important d’aquella infraestructura hidràulica era l’anomenat “Vall vell”, què era el fossat que envoltava la muralla musulmana de la ciutat.

Aquest fossat, perduda ja la seua utilitat defensiva, va passar a ser el gran col·lector al qual s’abocaven desaigües i clavegueres.
Però les olors desagradables del Vall vell van provocar ben aviat les queixes dels veïns al Consell de la ciutat, de manera que el municipi va optar pel seu cobriment mitjançant voltes d’obra per garantir el pas de l’aigua. Això, a més a més, va permetre guanyar terrenys edificables en un entorn urbà que s’anava densificant cada volta més.
Com a conseqüència d’això, el Consell va començar a alienar parcel·les de terreny sobre el propi fossat.

És ben poc conegut que, a hores d’ara, encara podem perfectament observar l’empremta “fòssil” d’aquella decisió. Per exemple, en els edificis que romanen a mà esquerra del carrer de la Bosseria, si el mirem des de la plaça del Tossal. Els immobles que es van construir ho van fer sobre estretes i allargades parcel·les paral·leles de dimensions uniformes, perpendiculars al carrer. Tots ells recolzen la seua estructura sobre la volta de maó del fossat islàmic, tal com s’ha pogut constatar en diverses intervencions arqueològiques realitzades en diverses parts del seu antic recorregut.

Adjunte a l’apunt una vista aèria del carrer de la Bosseria, on encara es pot apreciar perfectament, a la part dreta de la fotografia, el parcel.lari regular dels edificis construïts, esdevingut testimoni mut d’aquell Vall vell o fossat de l’antiga València musulmana.

Subscriu

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here