Muralla cristiana

El Portal de Russafa de la muralla medieval de València.

L'únic document gràfic existent on apareix l'antic portal de Russafa, de la muralla medieval de València...

La influència romana en l’antiga Porta del Reial de la muralla medieval de València.

Els constructors d'alguns del grans portals que tenia l'antiga muralla de València, es van inspirar en altres portals ja construïts...

Els forats del Portal de Quart.

Els forats que podem observar a la façana del portal de Quart, ens parlen dels setges militars patits per la ciutat al llarg de la seua història...

Una muralla i dos dels seus Portals desapareguts, en la memòria de València.

La muralla medieval cristiana de València tenia dotze portal. Tots ells van ser enderrocats, excepte dos d'ells, els de Serrans i el de Quart....

L’indret exacte on va començar a desaparèixer la muralla tardomedieval de València.

La muralla medieval de València va envoltar la ciutat durant més de cinc segles. Un 20 de febrer de 1865 va començar a ser només un record del passat de la ciutat...

Una torre de la muralla tardomedieval, dins d’un túnel de trànsit de cotxes.

Potser mai ens hauriem pogut imaginar que aquella "pedra gran" que estranyament apareix dins d'un túnel, era part dels fonaments d'una torre de la muralla medieval de València...

Retrobada una torre de la muralla tardomedieval de València.

Una torre de la muralla gòtica de València isqué a la llum durant unes obres de renovació de les canonades de l'aïgua potable. Però, quina torre era?...

La curiosa història de les estàtues de l’antic Portal de Sant Vicent de la muralla de València.

Dues estàtues amb diverses i curioses coincidències. La principal d'elles que formaven part d'una de les dotze portes de l'antiga muralla cristiana de València...

És l’actual Porta de la Mar, un dels portals de l’antiga muralla de València?

La curiosa història de la Porta de la Mar i de la seua relació amb les portes de l'antiga muralla medieval de València...

Els dotze portals de la muralla tardomedieval de València.

Serviren d'accés a la ciutat al llarg de cinc-cents anys d'existència. Voleu veure com eren i on es trobaven aquells portals de la muralla medieval de València?