La troballa d’un antic pictograma del Davallament de Jesús de la creu, a la porta de l’Almoina de la Catedral de València.

Un altre antic grafitti que podem trobar representat en les velles pedres de la Catedral de València…