Una antiga làpida que ens recorda la data de naixement del Micalet.

La construcció de la torre campanar del Micalet es va iniciar l’any 1381, i les obres es van donar per acabades en 1425. Això són dades històriques. Però com podríem saber l’any del seu inici, sense recórrer als llibres d’història?

La pregunta té una senzilla resposta: si entrem a la Catedral per la Porta dels Ferros i ens fixem en la paret del campanar a la nostra esquerra, a una alçada d’uns tres metres sobre el sól, hi veurem una antiquíssima làpida que es troba molt deteriorada pel pas dels anys que sol passar desapercebuda. La làpida diu així: “Aquest campanar fonc comensat en l’any de la nativitat de nostre senyor Jesuchrist MCCCLXXXI. Reynant en Aragó lo molt alt rey en Pere. Estant de Bisbe en València lo molt alt en Jaume, fill del alt infant en Pere e cosin germà de dit rey”.

Aquesta placa es va col.locar precisament per recordar a les generacions futures el dia de l’inici de les obres del “campanar nou”, que és com es conegué el Micalet durant l’época de la seua construcció i els seus primers anys d’existència.

Hi adjunte a continuació sengles fotografies en què podeu veure l’esmentada làpida i l’indret on s’hi ubica, perquè pogueu localitzar-la fàcilment.

Làpida recordatòria de l’inici de les obres de la torre del Micalet
Localització de la làpida

Compartir aquesta publicació

Visites des de l'1 de febrer de 2022

Publicacions relacionades

El desaparegut fanal 529 de la Catedral de València.

El record d'un antic fanal d'enllumenat per gas, en una cantonada de la Catedral de València...

Podem imaginar-nos una Catedral de València sense la seua porta del Apòstols?

Va estar a punt de succeïr en el segle XVIII. Podriem haver tingut una Catedral de València sense la porta dels Apòstols...

Unes làpides davall de l’arc d’entrada de la porta dels Ferros de la Catedral de València.

La construcció de la portada barroca de la Catedral de València, va ser possible gràcies a la donació d'una rica vídua de València...

L’antic mainell desaparegut de la porta de l’Almoina de la Catedral de València.

L'aspecte original de la porta de l'Almoina de la Catedral de València, era bastant diferent de l'actual...

Els catorze retrats en pedra de la porta de l’Almoina de la Catedral de València.

Les seues enigmàtiques mirades ens han acompanyat al llarg dels darrers set segles d'història de València...

La llegenda del botxi que esmolava la seua destral a la porta de la Catedral de València.

Quin significat podem tindre aquestes estranyes marques a la porta de la Catedral de València?...