Passejant per un carrer del desaparegut barri jueu de València.

Fa un temps vaig publicar uns apunts que parlaven de l’antic call o barri jueu medieval de València. Una jueria que va ser assaltada i destruïda en el pogrom de l’any 1391 i que, amb el pas dels segles, ha anat perdent progressivament en la ciutat la seua peculiar trama urbanística original, fins a la seua pràctica completa desaparició.

Com vaig assenyalar en aquells apunts, fa uns anys van ser descoberts dos xicotets carrers del seu traçat original pels arqueòlegs municipals, quan feien una prospecció arqueològica a l’església de Sant Joan de l’Hospital. Dos carrers que havien romàs “fossilitzats” a l’interior d’una illa de cases, a la qual pertany també el palau de Valeriola, a hores d’ara en restauració. La qual cosa ens confirma que no tota la traça urbanística d’aquell barri va ser destruïda, sortosament.

Ací teniu els enllaços a aquells apunts, per si poden ser del vostre interès:

En la publicació de hui vaig a parlar d’un altre carrer d’aquella jueria que, miraculosament, també ha sobreviscut amb el seu traçat i dimensions originals. En aquest cas, ben al contrari que els dos anteriors trobats, el carrer roman plenament integrat en la xarxa de carrers de la ciutat. Es tracta del carrer de les Medines, una travessia de l’actual carrer de la Pau.

El jurista i erudit valencià Marcos Antonio d’Orellana, en el seu llibre “Valencia antigua y moderna”, va fer referència a un document de la ciutat en què es diu que el 17 de maig de 1659, amb motiu de la venda d’unes carnisseries “el pati solía ser casa baixa y escaleta situada en la present ciutat, Parroquia de Sanct Thomas en lo carrer dit de les Medines, que es la travesa per hon se entra per les cuatre cantonades del carrer de la Mar, a hon està el forn dit de Sanct Christófol, pero lo cual se va á la Creu Nova, y a ma esquerra a la Plaça de la Olivera”. Com podem llegir, en aquest document ja es feia menció explícita al carrer de les Medines.

Però no solament el nom i el traçat d’aquest carrer ha sobreviscut, sinó que també el seu ample, anormalment estret si ho acomparem amb els dels voltants. Aquest ample sembla correspondre amb el típic de molts dels carrers de la jueria medieval, 10 pams valencians (2,30 metres).
Podem dir, per tant, que quan passegem per ell ho estarem fent per un autèntic “fòssil” urbà de l’antic call de la ciutat.

A la capçalera de l’apunt podeu veure una fotografia actual d’aquest carrer, on s’hi pot apreciar la seua estretor, característica dels carrers medievals.

Hi adjunte a continuació una fotografia aèria del Google maps, a on hi he assenyalat, amb un rectangle groc, el traçat actual del carrer de les Medines i amb una fletxa el carrer de la Pau, per què pugau ubicar-ho amb més facilitat.
També hi adjunte un plànol de la jueria primitiva, on hi he assenyalat amb un altre rectangle groc la posició que tenia aquest carrer en la seua desapareguda trama urbana:

Posició actual del carrer de les Medines, amb referència del carrer de la Pau (vista de Google maps).
Plànol de l’antic call de València, on he assenyalat el carrer de les Medines.

Compartir aquesta publicació

Visites des de l'1 de febrer de 2022

Publicacions relacionades

Un carrer amagat de la jueria medieval de València.

L'antic barri jueu de València va desaparèixer fa segles. Res va romandre de la seua trama urbanística original. O al menys això pensaven, fins que no fa molt de temps, un atzucac amagat va ser descobert...

Una passejada pel desaparegut barri jueu de València.

D'aquell antic barri jueu no hi roman res. Tot va ser destruït. Només ens hi queden els records...

Un vell arc del desaparegut barri jueu de València.

La troballa d'un vell arc medieval, que podria haver format part d'una casa de l'antic barri jueu de València...

Un antic carrer ocult de la desapareguda jueria de València.

La curiosa troballa d'un carrer "perdut" del desaparegut barri jueu medieval de València...