PASSEJANT EN EL TEMPS PER UN CARRER DEL DESAPAREGUT BARRI JUEU DE VALÈNCIA.

0
938

Fa un temps vaig publicar un parell d’apunts sobre el barri jueu medieval de València. Un barri jueu que va ser assaltat i destruït l’any 1391 i que, amb el pas dels segles, ha anat perdent progressivament la seua peculiar trama urbanística original fins a la seua completa desaparició.

Com hi vaig assenyalar, fa uns anys van ser descoberts dos xicotets carrers del seu traçat original pels arqueòlegs municipals quan feien una prospecció arqueològica a la veïna església de Sant Joan de l’Hospital. Dos carrers que han romàs “fossilitzats” a l’interior d’una illa de cases, la qual cosa ens confirma que no tot absolutament va ser destruït, sortosament.

En la publicació de hui vaig a parlar d’un altre carrer d’aquella jueria que, miraculosament, també ha sobreviscut en el seu nom, el seu traçat i les seues dimensions originals, què roman plenament integrat en la xarxa de carrers de la ciutat. Es tracta del carrer de les Medines, una travessia de l’actual carrer de la Pau.

El jurista i erudit valencià Marcos Antonio d’Orellana, en el seu llibre “Valencia antigua y moderna”, va fer referència a un document de la ciutat en què es diu que el 17 de maig de 1659, amb motiu de la venda d’unes carnisseries “el pati solía ser casa baixa y escaleta situada en la present ciutat, Parroquia de Sanct Thomas en lo carrer dit de les Medines, que es la travesa per hon se entra per les cuatre cantonades del carrer de la Mar, a hon està el forn dit de Sanct Christófol, pero lo cual se va á la Creu Nova, y a ma esquerra a la Plaça de la Olivera”. Com podem llegir, en aquest document ja es feia menció explícita al carrer de les Medines.

Però no solament el nom i el traçat d’aquest carrer ha sobreviscut, sinó que també el seu ample, anormalment estret si ho acomparem amb els dels voltants, sembla correspondre amb l’ample típic de molts dels carrers de la jueria medieval, 10 pams valencians (2,30 metres).
Així doncs, podrem dir quan passegem per aquest carrer que ho estarem fent per un autèntic “fòssil” urbà de l’antic call de la ciutat.

Adjunte a l’apunt una fotografia aèria a on he assenyalat, amb un rectangle groc, el traçat actual del carrer de les Medines i amb una fletxa el carrer de la Pau, per poder ubicar-lo amb més facilitat. Hi adjunte també una altra fotografia de l’esmentat carrer, on es pot apreciar la seua estretor, característica dels carrers dels call medievals.
També adjunte a l’apunt un plànol de la jueria primitiva, on hi he assenyalat amb un altre rectangle groc la posició que tenia aquest carrer en la seua desapareguda trama urbana.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here