PODEU IMAGINAR UNA CATEDRAL DE VALÈNCIA SENSE LA PORTA DELS APÒSTOLS?

0
534

Si passegem donant una volta sencera a la Catedral de València, ens adonarem d’una característica que la fa única entre totes les catedrals: l’existència de tres portes construïdes en tres estils diferents.
Però això no sempre ha sigut així.

En un apunt anterior havia explicat com l’actual Porta barroca que dóna a la plaça de la Reina havia substituït a una altra originalment gòtica que havia estat construïda prèviament, quan es va fer en la segona meitat del segle XV una ampliació de les naus de la Catedral per integrar-hi l’Aula Capitular i la torre del Miquelet, que inicialment s’havien construït separats del cos de l’edifici.
Aquesta substitució s’emmarcava dins d’un moviment de renovació arquitectònica que es va produir en diversos edificis medievals valencians en els segles XVII i XVIII, el qual considerava decadents alguns estils anteriors, com ara el gòtic o el renaixentista. En particular l’estil gòtic, paraula procedent del mot “got” (godo), és a dir, “bàrbar”, va ser derruït o simplement ocultat en bastants esglésies, cases i palaus senyorials i nobiliaris per l’estil barroc imperant en l’època.
Però aquesta no va ser l’única remodelació important que va sofrir la Catedral de València.

Perquè en les darreres dècades del segle XVIII, concretament en 1774, es va iniciar una nova remodelació cap a l’estil imperant en aquella època, que ja no era el barroc, sinó el neoclàssic, conegut també com academicista.
Inicialment les reformes es van centrar a l’interior de l’edifici, però a mesura que avançava la renovació interior es va prendre la idea de renovar també l’exterior. I es va pensar fer-ho substituint la Porta gòtica per una portada d’estil academicista.

L’any 1796 Jose Garcia i Vicente Marzo van presentar sengles projectes de portada neoclàssica, que d’haver fructificat, haguera canviat totalment l’aspecte de la porta que dóna a la plaça de la Mare de Déu.

Adjunte a l’apunt sengles dibuixos on s’observen aquests projectes d’estil neoclàssic. Un d’ells es troba traçat sobre l’actual disseny de la Porta gòtica, podent-se així apreciar millor i en la seua magnitud real el que haguera suposat aquell projecte de substitució de la Porta dels apòstols.

Subscriu

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here