Un forn de pa en la muralla islàmica de València.

2
7394

En uns apunts anteriors que vaig publicar fa poc en aquesta pàgina, vaig parlar d’un fragment de la muralla àrab de València que es localitzava, per u dels seus costats, en l’interior d’una tenda de tatuatges situada a la plaça dels Furs, i per l’altre en l’interior d’una botiga d’artesania del carrer de les Roques. Es tractava d’un mateix llenç de muralla que feia de mitjanera dels dos negocis.

Quan va ser construïda la muralla cristiana de València a mitjans del segle XIV, molts dels trams de l’antiga muralla defensiva de Balansiya (nom que rebia la València islàmica) van ser poc a poc enderrocats amb el pas dels anys, perduda ja la seua utilitat defensiva, per tal d’obrir la ciutat cap a la nova muralla construïda. Alguns altres, però, no van ser derruïts sinó que van passar a integrar-se en els habitatges de la ciutat, normalment com a murs de càrrega o com a mitjaneres per a separar diferents cases.

Gràcies a això, a hores d’ara encara podem gaudir d’alguns llenços i d’algunes de les torres defensives d’una de les muralles més belles i robustes que existien a l’Al-Àndalus, com va dir d’ella el cronista andalusí Al-Udri.

Seguint el traçat d’aquell llenç de muralla situat en la plaça dels Furs, després de travessar l’interior dels habitatges situats al seu costat oest, la muralla s’encaminava cap al carrer de Roters, el qual creuava per seguir el traçat quasi exacte del carrer Palomino, a on podem trobar diversos restos integrats en les seues cases i patis, d’alguns dels quals en parlaré en futurs apunts.
U d’aquests restos, el més visitable de tots ells, es situa a l’interior d’un forn de pa que es troba just en la cantonada dels carrers Roters i Palomino. És el forn-pastisseria Montaner.

En aquesta vista aèria podem localitzar-lo:

 

Aquest forn és un emblemàtic establiment amb més de vuitanta anys d’antiguitat, tot un referent en el barri del Carme per la qualitat dels seus productes, però també per la curiositat de tindre integrada en la seua estructura una torre de la muralla musulmana i un llenç de 8 metres de llargària, que fa de paret exterior (restaurada) amb el carrer Palomino i que es ben visible des del carrer, com podeu veure en la següent fotografia:

 

Des de fa molt anys els amos del local sospitaven de l’existència d’aquests restos antics àrabs, ocults per les parets de l’establiment, però una reforma que es va dur a terme durant la passada dècada els va fer palesos. A partir d’aquell moment aquests restos van quedar integrats en la tenda, i va ser adequadament identificats per a tot aquell que hi entrara, com podeu veure en la següent fotografia:

 

Adjunte a continuació algunes fotografies del seu interior, en què s’observen la torre i el llenç de la muralla:

 

Subscriu

2 COMENTARIS

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here