La desfeta arquitectònica del barri financer de València.

Els carrers de Barques i de Pintor Sorolla eren uns dels més valuosos de la ciutat des del punt de vista arquitectònic. Dissortadament diversos dels seus edificis més destacats van ser derruïts, i ja solament són record…