Un taulell de senyalització de carrer del segle XIX.

En un apunt anterior havia parlat de les antigues places de senyalització d’illes i de cases que es van posar a València arran de la Reial Cèl·lula promulgada l’any 1769, durant el regnat de Carles III, en què es disposava la manera en la qual s’haurien de numerar i identificar les illes de cases i les pròpies cases a les ciutats. Amb anterioritat a aquesta data res d’això existia, i els carrers prenien el nom generalment de l’activitat gremial que en ella es desenvolupava, o del d’algun personatge important que habitava en ella.

Però aquest sistema d’identificació es va revelar clarament insuficient a mitjans del segle XIX, de manera que per la Reial Ordre de 30 de novembre de 1858 es va determinar que calia donar un nom oficial a tots i cadascun dels carrers dels pobles i ciutats, i dins d’ells calia numerar casa per casa els immobles que els componien.

Per donar solució a les preguntes més freqüents que arribaven a la capital de l’estat, el 24 de febrer de 1860 va aparèixer publicada a la Gaceta de Madrid una extensa instrucció per retolar els carrers i numerar les cases, redactada per la Junta Superior d’Estadística, aprovada per SM la Reina Isabel II.

Aquelles plaques, en què per primera vegada es retolava el nom dels carrers en lletres capitals sobre fons d’esmalt blanc, havien de tindre 40 cm. de llargària per 30 cm. d’amplària, i 2,5 cm. de gruix, segons ordenava aquella instrucció.

Una d’aquelles plaques, de les més antigues que podem trobar a la ciutat València, la podem veure al carrer del Pes de la farina, situada a les proximitats de l’Almodí. El carrer d’anomena així perquè en ell es trobava la casa a on pesaven la farina, ja que estava prohibit treure-la de la ciutat sense haver sigut pesada prèviament en un lloc públic.

Aquesta placa està situada en un dels cantons del Palau de la Marquesa de Colomina, construït l’any 1863, per la qual cosa podem situar la seua antiguitat aproximadament en aquell any. Fa més de 150 anys. A poc que caminem per Ciutat Vella “amb ulls curiosos”, podrem trobar més plaques semblants provinents d’aquella instrucció de l’època d’Isabel II.

Adjunte a l’apunt una fotografia d’aquesta placa, i una altra del lloc on es troba, perquè pugau localitzar-la amb facilitat:

Compartir aquesta publicació

Visites des de l'1 de febrer de 2022

Publicacions relacionades

Edificis amb data i signatura d’autor.

Edificis amb signatura d'autor...

El desaparegut fanal 529 de la Catedral de València.

El record d'un antic fanal d'enllumenat per gas, en una cantonada de la Catedral de València...

Una retolació de carrer feta manualment pels seus propis veïns.

Una curiositat més de la retolació de carrers a València...

Un vell testimoni de l’antic municipi independent de Benimaclet.

Una retolaciö esdevinguda testimoni viu d'un passat històric com a municipi independent...

Les antigues plaques d’identificació de Districtes i Barris de València.

Les plaques que identificaren Districtes, Barris i Illes de cases en el segle XIX...