Un taulell de senyalització de carrer del segle XIX.

2
7005

En un apunt anterior havia parlat de les antigues places de senyalització d’illes i de cases que es van posar a València arran de la Reial Cèl·lula promulgada l’any 1769, durant el regnat de Carles III, en què es disposava la manera en la qual s’haurien de numerar i identificar les illes de cases i les pròpies cases a les ciutats. Amb anterioritat a aquesta data res d’això existia, i els carrers prenien el nom generalment de l’activitat gremial que en ella es desenvolupava, o del d’algun personatge important que habitava en ella.

Però aquest sistema d’identificació es va revelar clarament insuficient a mitjans del segle XIX, de manera que per la Reial Ordre de 30 de novembre de 1858 es va determinar que calia donar un nom oficial a tots i cadascun dels carrers dels pobles i ciutats, i dins d’ells calia numerar casa per casa els immobles que els componien.

Per donar solució a les preguntes més freqüents que arribaven a la capital de l’estat, el 24 de febrer de 1860 va aparèixer publicada a la Gaceta de Madrid una extensa instrucció per retolar els carrers i numerar les cases, redactada per la Junta Superior d’Estadística, aprovada per SM la Reina Isabel II.

Aquelles plaques, en què per primera vegada es retolava el nom dels carrers en lletres capitals sobre fons d’esmalt blanc, tenien uns 40 cm. de llarg per 30 cm. d’ample, i 2,5 cm. de gruix.

Potser la més antiga, o de les més antigues d’aquestes plaques de carrer que podem trobar a la ciutat València la podem observar encara al carrer Pes de la farina, situada a les proximitats de l’Almodí, anomenada així perquè en ell es trobava la casa a on pesaven la farina, ja que estava prohibit treure-la de la ciutat sense haver sigut pesada prèviament en un lloc públic.

Aquesta placa està situada en un dels cantons del Palau de la Marquesa de Colomina, construït l’any 1863, per la qual cosa podem situar la seua antiguitat aproximadament en aquell any. Fa més de 150 anys.

Adjunte a l’apunt una fotografia d’aquesta placa, i una altra del lloc on es troba, perquè pugau localitzar-la amb facilitat:

Subscriu

2 COMENTARIS

  1. El modelo de azulejo blanco con letras negras no se aprueba hasta 1895 y los hace la fábrica de Juan Monleon a 7 pesetas la unidad.

    El más antiguo esta en la plaza de la Virgen junto a la puerta de los Apóstoles rotulando la Plaza de la Seo

    • Moltes gràcies per la informació. Però la ordenança sobre la normalització de les plaques s’emet en la Gaceta de Madrid durant el regnat d’Isabel II. Per això entenc que aquestes plaques corresponen a aquella època.
      Sobre la placa de la plaça de la Mare de Déu, saps de quin any és? Tinc també escrit una entrada aobre això, però no he aconseguit datar-la.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here