Una sorprenent Terra ja esfèrica, a la Porta de l’Almoina de la Catedral.

Tres-cents anys abans de què es completara la primera volta al món, l’esfericitat de la Terra ja era palesa a la porta romànica de la Catedral de València…