Es pot passejar al gos durant el toc de queda en la Comunitat?

Encara que en l'Estat d'Alarma de març, la Presidència del Govern va permetre de manera expressa "saltar-se" el confinament per a eixir amb els gossos perquè feren les seues necessitats, este nou Decret 926/2020 el deixa en mans de cada comunitat.

Amb la declaració del nou Estat d’Alarma i el toc de queda sorgeixen nous dubtes entre la ciutadania. Un tema que està generant controvèrsia de nou en les xarxes socials és el passeig de gossos. Els responsables de gossos es pregunten ara si poden traure a passejar-los durant el toc de queda.

Encara que en l’Estat d’Alarma de març, la Presidència del Govern va permetre de manera expressa “saltar-se” el confinament per a eixir amb els gossos perquè feren les seues necessitats, este nou Decret 926/2020 el deixa en mans de cada comunitat.

Podem passejar als gossos durant el toc de queda a la Comunitat Valenciana?

A la Comunitat Valenciana, la resposta és no. Passejar als gossos entre les 00:00h i les 06.00h no està contemplat com una de les excepcions del Decret. Recordem que la Generalitat Valenciana va retardar una hora el toc de queda, en relació amb el declarat a nivell nacional que comença a les 23h.

Excepcions per a eixir de casa durant el toc de queda

  • Adquisició de medicaments, productes sanitaris i altres béns de primera necessitat.
  • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
  • Assistència a centres d’atenció veterinària per motius d’urgència.
  • Compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
  • Retorn al lloc de residència habitual després de realitzar algunes de les activitats previstes en aquest apartat.
  • Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
  • Per causa de força major o situació de necessitat.
  • Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, degudament acreditada.
  • Proveïment de carburant en gasolineres o estacions de servei, quan resulte necessari per a la realització de les activitats previstes en els paràgrafs anteriors.
CatalanSpanish