Paterna continua habilitant accessos i reforçant la prevenció en zones crítiques per risc d’incendis en La Vallesa

S'han obert noves franges de seguretat que permetrien un fàcil accés a mitjans d'Emergències en cas d'incendi i s'ha reforçat el manteniment de les canyes pròximes al riu que es poden diverses vegades al mes

PublicitatAVL

Paterna continua fent treballs de silvicultura preventiva en La Vallesa, una tasca que es desenvolupa els 365 dies de l’any i que a l’estiu adquireix especial importància per a la prevenció de possibles incendis.

Aquests treballs es realitzen a través de les empreses públiques Divalterra i Gestió i Serveis de Paterna, en coordinació amb la direcció del Parc Natural i Bombers, i permeten crear franges de seguretat des de les cases a la zona de bosc amb matolls, minimitzant els danys materials sobre els immobles si el foc s’acostara a elles.

PublicitatRovira  

LaTenienta d’Alcalde de Seguretat, Nuria Campos, ha recordat que “enguany també s’han reformat els camins forestals i s’ha instal·lat nova senyalística per a millorar el temps de resposta davant un incendi, permetent a Bombers, Policia i mitjans d’Emergències un fàcil accés a aquest entorn natural, un dels més valuosos de tota la Comunitat Valenciana”.

A més, s’ha obert un nou camí pròxim a l’hidrant de la Vallesa perquè els camions de bombers puguen maniobrar -realitzant un canvi de sentit si és necessari-, podent d’aquesta forma tindre un millor accés a l’aigua, en cas de requerir-se.

Campos ha posat en valor l’equip humà que treballa per a vetlar per la seguretat de la zona. “A més de la Unitat de Medi Ambient de la Policia Local i voluntaris de Protecció Civil, s’ha reforçat la Brigada de Vigilància Forestal municipal que ha *pasadode 2 a 6 operaris”.

La tecnologia actual també permet que els veïns i veïnes que resideixen en zones considerades com a crítiques reben sms instantanis d’alerta, -els mateixos que s’envien a bombers, policia i servei de vigilància forestal-, perquè estiguen informats del grau de preemergència i de l’evolució d’un incendi en cas que succeïra en tot moment.