Comencen els treballs d’exhumació de la fossa 115 de Paterna

S'espera trobar restes de 17 persones afusellades d'Oliva

L’Associació de familiars de víctimes del franquisme de la fossa comuna 115 de Paterna ha començat hui els treballs d’exhumació d’aquesta, on s’esperen trobar les restes d’afusellats durant la repressió franquista de diversos municipis de la província.

Entre els centenars de víctimes de la fossa 115 s’hi troben 17 veïns d’Oliva, segons els registres coneguts. És per això que l’alcalde, David González, juntament amb alguns familiars de les víctimes, ha volgut estar present en l’obertura de la fossa i l’inici dels treballs d’exhumació.

Rovira  

Els treballs són finançats per la Diputació de València i es duran a terme per un grup d’arquitectes i arqueòlegs anomenat “Arqueantro”, baix la coordinació de l’arqueòleg Miguel Mezquida, que resulta que és d’Oliva. La durada prevista és de 5 mesos, tot i que podrien allargar-se més temps.

Els familiars de les víctimes de la fossa 115 es van constituint en associació, acollint-se al que disposa la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació i a la Llei 14/2008, de 18 de novembre d’Associacions de la Comunitat Valenciana, i a l’empara del que disposa l’article 22 de la Constitució.

Entre les finalitats principals de la dita associació es troba la defensa, davant les administracions públiques i entitats privades, dels interessos que afecten els integrants, familiars de víctimes del franquisme enterrades sense el seu consentiment a la fossa comuna del cementeri civil de Paterna després del seu assassinat; la recuperació de les restes de les víctimes que els seus familiars així ho expressen, de forma clara i explícita, per donar-los la destinació que estimen digna i convenient, com és el seu dret; així com protegir la dignitat i la memòria de les víctimes que els seus familiars no es troben i per tant no siguen reclamades per ningú.

Més informació a la web municipal: http://www.elscaminsdelamemoria.com/
ANNEX 01: LLISTAT DE LES PERSONES D’OLIVA ENTERRADES A LA FOSSA COMUNA NÚM. 115 DE PATERNA

Font: GABARDA CEBELLÁN, Vicent A., Els afusellaments al País Valencià (1938-1956), Universitat de València, Servei de Publicacions, 2007 (1a edició, Edicions Alfons El Magnànim, 1993), pàgs. 310-311; Notes: 315-316.

La informació de les fosses ha estat facilitada per l’arqueòleg Miguel Mezquida.

Cognoms Nom Edat Professió E. C. Militància Datad’execució Fossa Núm. id.
Castillo Tomàs Fco. 30 Obrer vila C 19-12-39 115 31
CotainaSáez Fco. 33 Obrer vila C 19-12-39 115 23
Crespo Martínez Miguel – Llaurador C 19-12-39 115 29
García Savall Alberto 18 Calderer S 19-12-39 115 32
Gisbert Soto Luis 50 Sabater C 19-12-39 115 28
Mayans Llopis Vicente 39 Llaurador C 19-12-39 115 25
Mollà Ardid (Aldit) Bautista 19 Llaurador S 19-12-39 115 33
Parra Boscà Fco. – Llaurador C 19-12-39 115 26
Piera Mahiques Vicente 27 Llaurador S 19-12-39 115 30
Pons Cots Fco. 32 Llaurador C 19-12-39 115 27
Vallecillo López Félix 25 Estudiant C CNT 19-12-39 115 24
Navarro Cañamás Blas 46 Llaurador C 23-12-39 115 35
Oltra Escrivà (Escribà) Vicente 27 Llaurador C 23-12-39 115 34
Mena Mahiques Vicenta 26 M. de casa C 8-3-40 115 37
Mollà Pascual Vicente 42 Llaurador C 8-3-40 115 40
Pous Llorens Antonio 27 Obrer vila S 8-3-40 115 38
Vidal Roger Fernando 33 Llaurador C 8-3-40 115 39
(* El número d’identificació expressa l’ordre seguit per Vicent A. Gabarda al seu llibre).

PublicitatJuega Limpio Orihuela