Patim: “Les limitacions sobre la publicitat del joc i els bons de benvinguda són positives però insuficients”

Patim: "La sobreexposició actual del joc en televisió i xarxes socials “seria impensable” amb una altra mena d'addiccions com l'alcohol o tabac, assegura, i “ha de rebre el mateix tractament mediàtic”.

L’aprovació del Projecte de Llei de Regulació del Joc suposa un “avanç notable” per a regular un sector que ha crescut de manera exponencial en els últims anys. Nombroses entitats del Tercer Sector interpreten com un pas avant l’adaptació de la legislació estatal a un nou escenari configurat per la irrupció de múltiples i diverses activitats de joc electrònic que s’han desenvolupat en circumstàncies que “no compleixen els desitjables principis de seguretat, transparència, fiabilitat i integritat que han de regir les activitats que tenen per objecte l’explotació dels serveis del joc”, com reconeix el propi Govern. No obstant això, des de Patim es considera que algunes mesures haurien de ser més contundents per a incrementar la seua eficàcia.

“Les limitacions sobre la publicitat i els bons de benvinguda són positives per als menors, però resulten sens dubte insuficients per a frenar el trastorn per joc en les seues etapes més avançades, especialment en aquelles persones que estan en tractament o en els qui comencen a trobar en el joc una ‘resposta’ als seus problemes”, remarca el president de Patim, Francisco López i Segarra. La sobreexposició actual del joc en televisió i xarxes socials “seria impensable” amb una altra mena d’addiccions com l’alcohol o tabac, assegura, i “ha de rebre el mateix tractament mediàtic”, afig. El Projecte de Llei està pendent de ser ratificat per les Corts per a la seua aplicació en tot l’estat.

Els jugadors joves han sigut els que han tingut major fluctuació durant la pandèmia, segons les dades de la Direcció General d’Ordenació del Joc. Són les més susceptibles als canvis, tant és així que les restriccions de publicitat i bons de benvinguda –en la modalitat en línia- han tingut un efecte immediat en ells. Quant als jugadors actius, el número durant la pandèmia es mantenen estable, confirmant la tendència que existeix un col·lectiu actiu de jugadors a Espanya que si deixen de practicar un joc, es passen a un altre, tal com es recull en les conclusions de les jornades sobre l’impacte de la pandèmia per covid-19 en el trastorn per joc, organitzades per Patim i l’Ajuntament de València.

Diversos experts coincideixen que les conseqüències del joc són poc visibles més enllà dels problemes econòmics que generen per a les persones ateses i les seues famílies. Per això, adverteixen que hi ha altres dimensions menys evidents que també es desestructuren i sobre les quals cal intervenir: identitat, habilitats d’afrontament, gestió de temps i tipus d’oci. “Les polítiques públiques han de dirigir-se a protegir als col·lectius més vulnerables, als joves i als jugadors actius, promocionant el joc segur i centrant-se en els models d’oci i fins i tot en un urbanisme alternatiu” segons López i Segarra, per la qual cosa recomana “dissenyar polítiques específiques per a la joventut més enllà de la mera informació, ja que està doblement assotada per la COVID en l’oci i el seu sociabilització”.

Patim és una organització no governamental fundada en 1985 especialitzada en el tractament de les addiccions, violència de gènere i inserció laboral de col·lectius vulnerables. En l’actualitat gestiona set centres en la Comunitat Valenciana. En 2019 va prestar un servei a 1501 persones a través de diferents programes, un terç d’elles en l’àmbit assistencial.

" "
CatalanSpanish