L’Ajuntament impulsa la peatonalització del centre d’Alacant

L'alternativa de l'estudi proposa la creació d'un corredor de vianants continu entre el Mercat Central i l'Esplanada d'Espanya que discorre per avinguda de la Constitució, Bailén, Portal d'Elx i el carrer Bilbao.

La regidoria de Tràfic i Mobilitat de l’Ajuntament d’Alacant ha obert avui un procés de participació ciutadana amb l’exposició al públic d’un mes, a la web www.alicante.es, de l’Estudi de solucions de la peatonalització del Centre Tradicional amb el qual es planteja crear un corredor de vianants continu entre el Mercat Central i l’Esplanada d’Espanya, per l’aportació de les propostes dels residents, ciutadans, comerciants, empresaris, entitats i associacions implicades.

El regidor de Mobilitat, José Ramón González, ha destacat que “amb la conversió en zona de vianants de centre aconseguim que Alacant siga una ciutat més sostenible, prioritzant el vianant, amb més zones verdes, calmant al trànsit i millorant la vida dels veïns, aconseguint reactivar l’activitat comercial i reordenant l’espai urbà, així com potenciant el seu atractiu turístic”.D’esta manera, l’equip de Govern fa un pas més i avança en el canvi de model de ciutat que vol impulsar amb l’exposició a consulta pública de la proposta tècnica de solucions i l’alternativa a l’ordenació i tractament dels diferents tipus de vies per poder dur a terme la peatonalització de centre, dins de la segona fase de l’estudi tècnic que l’Ajuntament va contractar.

“En esta legislatura s’ha impulsat este emblemàtic projecte de ciutat que és de tots per això la participació ciutadana és prioritària en la seua posada en marxa, en què apostem per la peatonalització de centre creant espais més amplis per als passejos, tan necessaris en estos moments de canvis per la COVID “, ha afirmat l’edil de Mobilitat.

L’Estudi de Solucions part d’una anàlisi d’alternatives per a la peatonalització, amb la identificació dels avantatges -fortaleses i oportunitats- i inconvenients -Debilitats i amenaces- de cadascuna d’elles, i realitza una avaluació sota criteris de Mobilitat no motoritzada, vehicle privat, transport públic, Societat / Espai urbà.

La proposta més ambiciosa obtinguda del resultat d’esta avaluació és l’exposada en la solució 3, com la més avantatjosa per a la seua aplicació en el sector de Centre Tradicional que planteja crear un corredor de vianants continu entre el Mercat Central i l’Esplanada d’Espanya, d’alta capacitat que discorre en paral·lel a la Rambla de Méndez Núñez, amb un elevat flux de vianants que afavorirà al seu torn el comerç de la zona.

Este corredor de vianants lliure de vehicles es proposa que discórrega per l’avinguda Constitució, carrer Bailén, Portal d’Elx i carrer Bilbao, i preveu a vianants els trams dels carrers adjacents: Castanys, entre Metge Pascual Pérez i Alfons el Savi, i Metge Pascual Pérez posterior al Teatre Principal, Villegas i el carrer Quevedo.

Així mateix l’alternativa proposada també contempla la peatonalització, amb plataforma compartida i tràfic restringit, del carrer Sant Ferran entre l’avinguda Doctor Gadea i la Rambla de Méndez Núñez, el carrer del Cid i el carrer Rafael Terol. En total es va a aconseguir vianants 22.792 metres quadrats lliures de vehicles.

La iniciativa presenta actuacions singulars a les places de Gabriel Miró, plaça Nova i Ruperto Chapí, on es desenvoluparan projectes que potencien els usos de vianants estancials i la dinamització de la vida social i comercial en estes zones.

El regidor de Mobilitat ha explicat que estudi i proposta “limita l’ocupació de vetlladors per garantir la capacitat de vianants i la circulació necessària de vehicles d’emergència, i habilita plataformes compartides per permetre els accessos als garatges, el calmat al trànsit i zones més habitables amb voreres al mateix nivell que la calçada que afavoreixen una mobilitat més sostenible i aconsegueixen crear llocs com la plaça de Sèneca”.

Per dur a terme esta peatonalització es proposa també derivar la circulació del transport públic col·lectiu urbà de la Rambla de Méndez Núñez, amb una reordenació de l’espai de la calçada, i habilitar un segon carril bus per a la regulació de les línies que finalitzen el seu trajecte a esta zona.

Per tant, amb esta àmplia proposta tècnica s’aconsegueix mantenir les condicions d’accés als garatges i finques preexistents amb regulació d’accessos a trams, els nivells de servei de circulació en els vials perimetrals amb possibles afectacions. Així com es contempla una ordenació de la càrrega /descàrrega, de manera que es permeta en determinades franges horàries l’ús de les zones de vianants per a estes operacions.

Constitució d’una Comissió de caràcter tècnic

Finalment com ja va informar el regidor José Ramón González en el passat Ple, es va a procedir pròximament a la Constitució d’una Comissió de caràcter tècnic, amb la finalitat que este projecte de peatonalització redunde en benefici de tots els sectors de la ciutat, implementant una estratègia integral amb els màxims beneficis per a la ciutat on hi haurà les diverses regidories de l’Ajuntament.