Peníscola tramita quasi 400 sol·licituds per a les ajudes de PIMES i autònoms

El termini per a presentar sol·licituds finalitzava el dia 2 de novembre així que es preveu que en els pròxims dies es comencen els pagaments als beneficiaris.

L’avanç exponencial de la situació d’emergència de salut pública ocasionada pel coronavirus COVID-19 a tot el món, està afectant les economies locals, davant esta circumstància i havent comprovat l’impacte real de la crisi sanitària en l’economia del municipi, “hem considerat necessari atorgar liquiditat a les empreses per a contribuir a facilitar el compliment de les seues obligacions i esmorteir la reducció dràstica d’ingressos” ha explicat el mateix alcalde, Andrés Martínez.

Davant esta conjuntura, l’Ajuntament de Peníscola aprovava en el ple municipal una de les mesures que es contemplen en el Pla de Mesures de Xoc per a la Reactivació i que es concreta en la creació d’una línia d’ajudes per a Pimes i autònoms.

L’objectiu d’estes ajudes és “protegir l’interés general del municipi, actuant directament sobre les persones físiques i jurídiques més afectades per a afrontar esta situació extraordinària i amb la finalitat d’evitar que s’originen conseqüències econòmiques i socials irreversibles per als seus habitants, contribuint a la reactivació de l’economia local” ha explicat Martínez.

Amb l’aprovació definitiva en el ple d’esta línia d’ajudes municipals, l’Ajuntament consigna 400.000 € per a destinar-los a esta comesa, import que procedeix de romanents de tresoreria per a despeses generals, del superàvit i estalvis de l’any anterior.

Durant el termini habilitat per a la sol·licitud d’esta mena d’ajudes, que finalitzava ahir, quasi 400 pimes i autònoms han presentat la documentació per a ser avaluada per part dels serveis municipals.

Es concedirà una quantitat fixa de 1000 euros als titulars de l’activitat econòmica els locals o els establiments de la qual hagen hagut de suspendre la seua obertura al públic a conseqüència de la pandèmia.

A més, es concedirà una quantitat fixa de 500 euros a aquelles persones físiques o jurídiques titulars de l’activitat econòmica que no s’haja vist afectada pel tancament d’establiments, però hagen patit una reducció de la seua facturació en, almenys, un 75%.

La regidora d’Hisenda, Dolores Bayarri, ha confirmat que paral·lelament a la recepció d’expedients de sol·licitud entrants, s’ha procedit a la supervisió d’estos, “així que esperem poder abonar als beneficiaris els imports concedits en la brevetat més gran possible, en els pròxims dies” ha explicat.

A més, la regidora ha fet referència a l’encert en la previsió municipal, “habilitem pressupost suficient fent previsió d’entre 400 i 500 sol·licitants, així que els diners previstos podrà donar cobertura a totes les sol·licituds que complisquen amb els requisits exigits” ha confirmat.

CatalanSpanish