La Comunitat va registrar 12.345 permisos de paternitat en el primer semestre

És la quarta autonomia d'Espanya amb més permisos, per darrere de Catalunya, Andalusia i la Comunitat de Madrid

Un pare sosté al seu fill. EFE/Arxiu

La Comunitat Valenciana va registrar en el primer semestre de l’any 12.345 permisos per paternitat, la qual cosa la va situar com la quarta d’Espanya amb més permisos, per darrere de Catalunya (24.242), Andalusia (21.477) i la Comunitat de Madrid (20.685).

Segons les dades oferides hui pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, la despesa en la prestació de paternitat va augmentar un 10,99 % en el primer semestre de l’any pel que fa al mateix període de 2017.

Fuentes de Treball han indicat a EFE que este augment de la despesa en els permisos de paternitat està relacionat amb la base de cotització dels pares, sobre la qual es calcula la prestació, que en la primera meitat d’enguany ha sigut més elevada que en el passat.

El nombre de processos per paternitat entre gener i juny de 2018 va ser de 127.661, la qual cosa suposa un 4,48 % més en termes interanuals. El ministeri destaca que este permís és independent del de maternitat i compatible amb el gaudi compartit quan és cedit per la mare.

La prestació per paternitat és equivalent a la totalitat del salari, s’abona directament per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i en el període de referència consistia en quatre setmanes.

Amb l’entrada en vigor el 5 de juliol dels nous Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) este permís va sumar una setmana més, fins a les cinc setmanes, encara que aquest efecte no es reflecteix en les dades publicades avui.

Pel que fa a les prestacions per maternitat, la despesa va baixar fins als 730,7 milions d’euros, un 1,73 % menys. De les 127.348 prestacions econòmiques per maternitat gestionades, la major part (124.886) va correspondre a permisos gaudits per la mare, mentre que 2.462 van ser permisos (de maternitat) cedits al pare.

La quantia en esta prestació és equivalent al total del salari i s’abona durant les 16 setmanes de permís.

El ministeri assenyala que el pare pot gaudir del temps cedit al mateix temps que ella o a continuació, a excepció de les sis primeres setmanes de descans obligatori.

D’altra banda, quan les treballadores estiguen cobrant la prestació per desocupació total i passen a la situació de maternitat, percebran la prestació corresponent i, després d’esgotar-la, reprendran el cobrament de la desocupació que reste per percebre i en la quantia que corresponguera en el moment de la suspensió.

Quant a les excedències per cura familiar, en el primer semestre es van registrar 24.520 (un 4,46 % més interanual), de les quals 22.078 corresponen a sol·licituds presentades per dones i 2.442, per homes.

Per comunitats autònomes, el major nombre de processos de prestació es va donar a Catalunya (22.924), seguida d’Andalusia (22.478), Madrid (21.431) i Comunitat Valenciana (12.266).

Quant als permisos per paternitat, el major nombre també es va donar a Catalunya (24.242), seguida d’Andalusia (21.477), Madrid (20.685), la Comunitat Valenciana (12.345) i el País Basc (6.301).

Pel que fa a les excedències, Madrid va ser la comunitat on van ser més nombroses (5.351), seguida de Catalunya (3.838), Andalusia (2.638), Comunitat Valenciana (2.450) i País Basc (2.126).

Publicitat