La junta de Govern aprova introduir la perspectiva de gènere als pressupostos de 2019

L'objetiu és aconseguir la igualtat real i complir els compromisos del Govern de la Nau en esta matèria d’una forma efectiva

Pressupostos de 2019

La Junta de Govern Local ha aprovat treballar amb una mostra de set servicis municipals per realitzar una experiència pilot amb l’objectiu d’introduir un canvi en l’elaboració dels pressupostos de 2019: incloure l’impacte de gènere en les partides per “aconseguir la igualtat real i complir els compromisos del Govern de la Nau en esta matèria d’una forma efectiva”, segons ha explicat Isabel Lozano, regidora d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

Lozano, ha destacat que “la voluntat política del Govern de la Nau és inequívoca en relació a la incorporació de la perspectivade gènere en totes les àrees de gestió, i el pressupost municipal és la ferramenta fonamental per fer efectives les prioritats polítiques i incidir en la igualtat d’oportunitats entre homes i dones i altres col·lectius.  A més, és una evidència que aquells països que presenten major índex d’igualtat són els que major índex de competitivitat tenen, com reflectixen fins i tot, entre d’altres, els informes del Fòrum Econòmic Mundial”.

L’any 2017 la Regidoria d’Igualtat va organitzar un curs de formació en bones pràctiques en les polítiques públiques i pressupostos amb perspectiva de gènere, en col·laboració amb la Universitat de València. Esta formació anava dirigida a regidores i regidors i a prefectures de servici. “Introduït el concepte en els nivells superiors, ara cal concretar la seua posada en marxa amb l’elaboració dels pressupostos per a l’any 2019. Per açò, hem començat a treballar des del Servici d’Igualtat amb els diferents servicis de l’àrea econòmica i pressupostària en una tasca que impulsarem i coordinarem conjuntament”, ha explicat Lozano.

“L’Ajuntament de València està iniciant el procés de canvi per a uns pressupostos amb perspectiva de gènere i afrontem el repte amb una prova pilot que posarem en pràctica l’any 2019, que ve recolzada per la formació municipal encetada enguany amb els itineraris formatius per a la igualtat de gènere amb 18 cursos, que han abordat aspectes com els pressupostos responsables amb la igualtat de gènere, l’impacte de gènere en les polítiques públiques, la igualtat com a factor de qualitat i avaluació de polítiques municipals o les clàusules per a la igualtat en la contractació i la compra pública”, ha dit l’edil.

A més, s’ha constituït un grup de treball permanent en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, el passat 18 de juliol, per implementar l’enfocament de gènere als municipis de l’Estat, impulsat per València, junt amb Madrid, Barcelona i Castelló, entre d’altres ciutats.

Publicitat