El PIB registra una caiguda històrica del 5,2% el primer trimestre per l’impacte de la Covid-19

En taxa interanual, el PIB del primer trimestre es va contraure un 4,1%, davant del repunt de l'1,8% del trimestre anterior.

L’economia espanyola va patir l’impacte del coronavirus durant el primer trimestre i va retrocedir un 5,2%, la caiguda trimestral més important de la sèrie històrica de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que arranca el 1970. Fins ara, la més pronunciada era del primer trimestre del 2009 (-2,6%).

En els tres trimestres precedents, l’economia espanyola havia crescut a taxes del 0,4%, i este retrocés del 5,2% supera les estimacions del Banc d’Espanya, que havia previst una caiguda del 4,7%, això sí, amb “moltes dosis de cautela”, perquè el càlcul es basava a suposar una proporció determinada de descens d’activitat en algunes branques.

En taxa interanual, el PIB del primer trimestre es va contraure un 4,1%, davant del repunt de l’1,8% del trimestre anterior. En este cas, no s’ha superat el retrocés més gran que s’ha comptabilitzat fins ara, la del segon trimestre del 2009, quan l’economia espanyola es va contreure un 4,4% interanual.

La contribució de la demanda nacional a la variació interanual del PIB és de -4,3 punts, 5,6 punts inferiors a la del quart trimestre. Per la seua banda, la demanda externa presenta una aportació de 0,2 punts, tres dècimes inferior a la del trimestre passat.

Els llocs de treball equivalents a temps complet disminueixen un 1,9% respecte al trimestre anterior, una variació 2,8 punts inferiors a la del quart trimestre per l’efecte combinat de la variació de les hores treballades i la reducció de la jornada mitjana en llocs de treball a temps complet (-3,1%).